Įvairenybės

VERT pakeitė Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsižvelgdama į priimtus Gamtinių dujų įstatymo pakeitimus, pakoregavo Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką.

Atlikti šie esminiai pakeitimai:

  • Įtraukta nauja nuostata, apibrėžianti faktinę įmonės skolinto kapitalo kainą ir numatanti, jog tai svertinė įmonės turimų tikslinių ilgalaikių paskolų, skirtų finansuoti reguliuojamas veiklas, palūkanų norma. Jeigu įmonė neturi sudariusi tokių tikslinių ilgalaikių paskolų, tokiu atveju naudojama svertinė visų įmonės turimų ilgalaikių paskolų palūkanų norma.
  • Numatyta, jog įmonės siūlymu, skaičiuojant gamtinių dujų tarifus, gali būti vertinama sumažinta prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo (produkto) kaina. Apibrėžta, kokią informaciją turi pateikti įmonė teikdama siūlymą dėl sumažintos gamtinių dujų įsigijimo (produkto) kainos.
  • Numatyta, kad VERT gali priimti sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo ir dėl faktiškai negautų ar viršytų įmonės numatytų pajamų dėl į tarifą įtrauktos bei faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos skirtumo išdėstymo per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį. VERT priėmus sprendimą dėl prognozuojamos gamtinių dujų (produkto) kainos mažinimo, skirtumas, susidaręs tarp to laikotarpio sumažintos prognozuotos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos, išdėstomas per VERT nustatytą laikotarpį ir įvertinamas nustatant papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos, taikomos buitiniams vartotojams. Gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorius papildomą dedamąją prie gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos perveda gamtinių dujų tiekėjui, kurio vartotojų gamtinių dujų suvartojimas lėmė dėl prognozuojamos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos susidariusį skirtumą dėl faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų. Šios papildomos dedamosios administravimas negali turėti neigiamos finansinės įtakos skirstymo sistemos operatoriui. Skaičiuojant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams per VERT nustatytą laikotarpį įvertinamos skirtumo tarp į tarifą įtrauktos ir faktinės gamtinių dujų (produkto) kainos ir (arba) tiekimo įmonės faktiškai negautų ar viršytų numatytų pajamų skolinimosi sąnaudos.

Išsamiai susipažinti su VERT 2021-11-19 posėdžio medžiaga galite ČIA.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą