Įvairenybės

VERT: dėl UAB „Perlas Energija“ pranešimo stabdyti veiklą

UAB „Perlas Energija“ pranešus apie veiklos sustabdymą, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pradeda bendrovės patikrinimą. Jo metu VERT sieks įvertinti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos stabdymo pagrįstumą vartotojų, su kuriais buvo sudarytos elektros energijos tiekimo sutartys fiksuotomis kainomis, atžvilgiu.

Iš turimos preliminarios informacijos, kurią UAB „Perlas Energija“ pateikė VERT, matyti, kad bendrovės veiklos stabdymas nesusijęs su neigiamais finansiniais rodikliais, tačiau yra susijęs su bendrovės nenoru ieškoti ateities veiklos rizikų suvaldymo alternatyvų. Informacija, kurios VERT paprašė iš UAB „Perlas Energija“, rodo, kad bendrovės elgesys turi būti ištirtas.

Turime pagrįstų abejonių, ar tokiais veiksmais bendrovė nesiekia perkelti veiklos nuostolių valstybės biudžetui ir kitiems rinkos dalyviams, kartu siekiant finansinės naudos įmonės akcininkams. Pažymime, kad būtent dėl to VERT kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą su prašymu apsaugoti viešąjį interesą.

Paaiškėjus, kad UAB „Perlas Energija“ nesilaikė reguliuojamosios veiklos sąlygų, VERT inicijuos sankcijų skyrimo procedūrą.

 VERT informuoja, kad UAB „Perlas Energija“ turi prievolę ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki nepriklausomo elektros energijos tiekėjo nutraukiamos veiklos arba su vartotoju sudarytos sutarties nutraukimo pateikti rašytinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateiktą įspėjimą vartotojams apie tai, kad nutraukia veiklą arba nutraukia su vartotoju sudarytą sutartį. Vartotojas, gavęs tokį pranešimą, turėtų per 2 savaites pasirinkti kitą nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Vartotojams, nepasirinkusiems kito nepriklausomo elektros energijos tiekėjo, elektros energijos tiekimą užtikrins garantinis elektros energijos tiekėjas, o III elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojams, kurie nepriklausomą elektros energijos tiekėją turi pasirinkti iki 2022 m. gruodžio 18 d., elektros energijos tiekimą užtikrins visuomeninis tiekėjas.

VERT kreipiasi į UAB „Perlas Energija“ ir įspėja dėl imperatyvaus trijų savaičių vartotojų informavimo termino laikymosi.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą