Įvairenybės

VERT: birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė šilumos kaina

Birželio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,17 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su gegužės mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 2,46 proc., per metus (2021 m. birželis / 2020 m. birželis) – kilovatvalandės kaina didėjo 14,56 proc.

VERT duomenimis, 2021 m. birželio mėn. kaina išlieka viena žemiausių nuo 2012 m., palyginti su 2012 m. birželio mėn. kaina sumažėjo 47 proc.

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. birželio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. balandžio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. birželio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. balandžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 133,17 Eur/tne – 1,26 proc. didesnė nei į 2021 m. gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. kovo mėn. biokuro kaina (131,51 Eur/tne).

 Per metus (2021 m. balandis / 2020 m. balandis) biokuro kaina didėjo 17,33 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 37,48 proc.

Pirktos šilumos kainos

2021 m. birželio mėn., palyginti su gegužės mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina didėjo 9,57 proc.: nuo 1,15 ct/kWh gegužės mėn. iki 1,26 ct/kWh birželio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. gegužės mėn. ir birželio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

  • Šiaulių vartotojams birželio mėn. šilumos kaina nežymiai mažėja dėl bendrovės valdybos sprendimu nustatytos papildomos šilumos kainos dedamosios, mažinančios šilumos kainą 0,08 ct/kWh. Papildoma dedamoji nustatyta įvertinus biokuro tiekėjo vadovaujantis teismo sprendimu bendrovei išmokėtą baudą už nevykdytus pirkimo‒pardavimo sutarties įsipareigojimus.
  • Panevėžio vartotojams gegužės mėn. šilumos kaina nežymiai didėja dėl balandžio mėn. brangusio biokuro.
  • Kaune birželio mėn. šilumos kaina didėja dėl padidėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos bei balandžio mėn. brangiau įsigyto biokuro.
  • Vilniaus ir Klaipėdos vartotojams birželio mėn., palyginus su gegužės mėn., šilumos kaina didėja dėl padidėjusių iš NŠG superkamos šilumos kainų.

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje birželio mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija“ aptarnaujami vartotojai (3,31 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ aptarnaujami vartotojai (8,84 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Birželio mėn. šilumos kainos, palyginus su gegužės mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

  • UAB „Visagino energija“ aptarnaujami vartotojai dėl birželio mėn. šilumos kainoje įvertintos didesnės superkamos šilumos kainos už šilumą moka 20,44 proc. (0,93 ct/kWh su PVM) daugiau.
  • UAB „Palangos šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kaina didėja 13,86 proc. (0,75 ct/kWh su PVM) –VERT vienašališkai nustatė bendrovės šilumos kainos dedamąsias, kuriuose įskaičiuota daugiau pastoviųjų sąnaudų.
  • VERT vienašališkai nustačius šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, UAB „Akmenės energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 5,18 proc. (0,30 ct/kWh su PVM) mažiau. Buvo įvertintos bendrovės ankstesniais laikotarpiais papildomai gautos pajamos dėl faktinių ir šilumos kainoje įskaitytų kuro sąnaudų skirtumo bei kainoje įskaitytos ir faktinės investicijų grąžos skirtumas, todėl vienerius metus bus taikoma 0,49 ct/kWh šilumos kainą mažinanti kompensacija.
  • Dėl balandžio mėn. pigiau įsigyto biokuro, UAB „Kretingos šilumos tinklai“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 3,37 proc. (0,24 ct/kWh su PVM), UAB „Prienų šilumos tinklai“ – mažėja 2,14 proc. (0,13 ct/kWh su PVM).

5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. birželio mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,19 proc., gamtinės dujos – 27,34 proc.

 

 

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą