Įvairenybės

VDU ir verslas susivienijo dėl bendro tikslo – agroverslo specialistų rengimo

„Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) palaiko aukštojo mokslo kartelę ir mažiausią konkursinį balą (5,4) stojant į universitetus, kurį turi pasiekti visi būsimi studentai. Tačiau būdama atsakinga mokslo institucija, VDU imasi inciatyvos padėti pasiruošti motyvuotiems studentams tą kartelę peržengti“, – teigia VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir tikina, kad labiausiai tokios pagalbos laukia į žemės ūkio specialybes norintys įstoti moksleiviai.

„Aukštasis išsilavinimas – labiausiai atsiperkanti investicija ir stabilumo garantas, juolab kad žemės ūkio srityje viskas ypač sparčiai modernėja, todėl trūksta jaunų, ambicingų, turinčių šiuolaikinį mąstymą ir išsilavinusių kolegų“, – tikina įmonių grupės „Dojus Group“ įkūrėjas Pranas Dailidė.

Tai, kad žemės ūkio sritis per pastarąjį dešimtmetį labai pasikeitė, patvirtina ir VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. Astrida Miceikienė. „Dronai, modernūs įrenginiai, robotai, išmaniosios technologijos – daugelio su žemės ūkiu susijusių verslų kasdienybė, kuriai studijos, paremtos naujausia moksline medžiaga, ir praktika dar studijų metais padeda kokybiškai pasiruošti“, – pasakoja kanclerė.

Motyvacijos reikšmė

Valstybinėse institucijose jau kurį laiką diskutuojama dėl su žemės ūkio sektoriumi susijusių specialistų poreikio. Šiuo metu didžiausią paklausą turi agronomijos, inžinerijos, miškininkystės, ekologijos krypčių absolventai. „Mes, verslo atstovai, žinome šią situaciją ir suprantame pagrindinę jos priežastį – tai kokybės skirtumų tarp vidurinio išsilavinimo mieste bei regionuose pasekmė. Verslas su valstybe apie tai jau ne vienerius metus diskutuoja, bet politikai pokyčių imasi nenoriai – juk pripažinti, kad švietimo sistema stringa, niekam nėra malonu“, – teigia „Dojus Group“ įkūrėjas P. Dailidė.

Apie moksleivių paruošimo skirtumus tarp miestų ir regionų kalba ir universiteto atstovai. „270 – tiek pernai buvo norinčiųjų studijuoti akademijoje, bet nepatekusių į valstybės finansuojamas studijas. Nemažai daliai abiturientų iki galimybės įgyti išsilavinimą aukštojoje mokykloje tetrūko labai nedaug, sutrukdė vienas ar kitas prasčiau išlaikytas egzaminas“, – pasakoja A. Miceikienė. Jos teigimu, padėti pasiruošti įstoti į universitetą ir likviduoti esamas mokymosi spragas, kurios didžiąja dalimi yra tiesiog dėl prastesnio regiono mokyklos paruošimo, yra VDU Žemės ūkio akademijos garbės reikalas. „Juolab, kaip rodo mūsų patirtis, norintys studijuoti jaunuoliai įstoja ir dažnai vėliau netgi „lenkia“ savo bendrakursius, nes juos veda stipri motyvacija ir pareigos jausmas“, – papildo VDU ŽŪA kanclerė.

Padės pasiruošti ir įstoti

VDU rektorius pasakoja, kad universitetas jau ne pirmus mokslo metus nemokamai organizuoja skirtingų dalykų paruošiamuosius kursus abiturientams ir konsultacijas moksleiviams, siekiantiems laikyti valstybinius egzaminus. Taip pat pandemijos metu VDU konsultuoja mokyklas nuotolinio mokymo klausimais, suteikia prieigą prie elektroninių išteklių, dalinasi mokomąja medžiaga, paskaitomis su VDU dėstytojais, organizuoja seminarus tiek moksleiviams, tiek mokytojams. „Todėl natūralu, kad reaguodamas į profesionalių žemės ūkio specialistų trūkumą ir remdamasis garsiųjų universitetų praktika, VDU kartu su žemės ūkio verslu imasi per vienerius mokslo metus (angl. foundation year) tinkamai paruošti motyvuotus moksleivius žemės ūkio studijoms“, – pasakoja J. Augutis.

Pasak jo, motyvuoti jaunuoliai, norintys studijuoti su žemės ūkio sritimi susijusiose specialybėse, tačiau šiais metais nepradėję studijų, kviečiami atvykti į universitetą vienerių metų parengiamosioms studijoms, kurias iš dalies finansuos verslas. „Per vienerius pasiruošimo metus, su būsimais studentais dirbs ir tinkamai pasiruošti valstybiniams brandos egzaminams padės VDU dėstytojai. Kartu su kitais studentais jie taip pat galės klausyti pasirinktų studijų programų bei bendrauniversitetinių dalykų. Sėkmingai išlaikius egzaminus ir pradėjus studijas universitete, išklausyti dalykai būtų užskaitomi. Studijų metu sudaromos sąlygos lankytis žemės ūkio įmonėse ir su šia sritimi susipažinti tiek teoriškai, tiek ir praktiškai“, – apie būsimą įvairiakryptę pagalbą moksleiviams pasakoja VDU rektorius.

„Ši iniciatyva kilo iš verslo, tvirtinančio, jog daugeliui veiklų, susijusių su žemės ūkio sektoriumi, trūksta aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie būtų įvaldę moderniausias technologijas ir mokėtų bent dvi užsienio kalbas“, – papildo VDU ŽŪA kanclerė. A. Miceikienė pasakoja, kad didžioji dalis studentų pradeda dirbti dar studijų metais.

Žemės ūkio sektoriaus verslas, jausdamas kompetentingų darbuotojų trūkumą ir norėdamas paskatinti motyvuotus moksleivius susieti savo profesinį kelią su žemės ūkio sritimi, taip pat imasi konkrečių veiksmų. „Nuo ateinančių mokslo metų su žemės ūkiu susijusios įmonės žada prisidėti ir prie moksleivių, pasirinkusių foundation year  VDU pasiruošimo studijoms –  pilnai arba iš dalis padengs jų studijų išlaidas. Tikimasi, kad prie to prisidės ir LR Žemės ūkio bei Aplinkos ministerijos“– apie verslo paramą pasakoja VDU ŽŪA Alumni klubo prezidentas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis.

LR Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos taip pat planuoja skatinti stipendijomis (200 eurų) žemės ūkio ir miškų specialybių valstybės finansuojamų studijų pirmakursius.

Pranešimą paskelbė: Rimgailė Dikšaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą