Verslas

VDI atkreipia vadovų dėmesį: kokia jūsų pastate įrengto neįgaliųjų keltuvo techninė būklė?

Atsižvelgdama į išankstines 2022 m. lapkričio 11 d. įvykusios neįgaliųjų keltuvo avarijos tyrimo metu nustatytas aplinkybes, kai neįgaliųjų keltuvas buvo neregistruotas kaip potencialiai pavojingas, Valstybinė darbo inspekcija nori atkreipti biudžetinių įstaigų, t. y. pradinių, vidurinių mokyklų ir kt. švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų, bei visų kitų įmonių vadovų dėmesį į šių įstaigų pastatuose įrengtų neįgaliųjų keltuvų techninės būklės priežiūrą.

Kokie neįgaliųjų keltuvai laikomi potencialiai pavojingais įrenginiais?

Potencialiai pavojingais įrenginiais, kuriems taikomi specialūs priežiūros reikalavimai, laikomi neįgaliųjų keltuvai, skirti neįgaliems asmenims su neįgaliųjų vežimėliu arba be jo kelti, ir prie statinio konstrukcijos tvirtinami su varikline pavara, o jų platforma arba kabina ne didesniu kaip 0,15 m/sek. vardiniu greičiu juda tarp nustatytų sustojimo aikštelių vertikaliai arba pasvirai nuo vertikalės ne daugiau kaip 15 laipsnių kampu. Šie reikalavimai netaikomi asmeniniam naudojimui skirtiems neįgaliųjų keltuvams, vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvams, kurių kėlimo aukštis yra 1,5 m ir mažesnis bei nuožulniesiems (įrengtiems išilgai laiptų ar kito pasiekiamo paviršiaus ne didesniu kaip 75 laipsnių polinkio kampu) neįgaliųjų keltuvams.

Potencialiai pavojingiems įrenginiams priskirtinų neįgaliųjų keltuvų priežiūra

Anot VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno, neįgaliųjų keltuvas, priskirtinas potencialiai pavojingiems įrenginiams, turi būti prižiūrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo reikalavimais, t. y. šio keltuvo techninė būklė turi būti patikrinta ir įvertinta akredituotųjų įstaigų ekspertų bei gavus teigiamą išvadą – patvirtinimą, kad keltuvas yra saugus ir tinkamas naudoti. Be to, tokį keltuvą privalu užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. Potencialiai pavojingų įrenginių registravimo, jų duomenų tikslinimo, išregistravimo procedūrų aprašymas ir prašymų formos yra pateiktos Valstybinės darbo inspekcijos tinklalapyje, rubrikoje Paslaugos/Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos administracinių paslaugų teikimo aprašymai/Potencialiai pavojingų įrenginių registravimas ir duomenų keitimas pasikeitus savininkui Nr.2.

Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros reikalavimai

Variklinės pavaros vertikaliojo kėlimo neįgaliųjų keltuvų priežiūros taisyklėse išskirtas reikalavimas tikrinti jų techninę būklę: prieš pradedant neįgaliųjų keltuvą naudoti pirmą kartą; periodiškai – ne rečiau kaip vieną kartą per 24 mėnesius, po avarijos, gamtos reiškinių poveikio, po atkuriamojo remonto ar modifikavimo bei pasibaigus neįgaliųjų keltuvo gamintojo nustatytam neįgaliųjų keltuvo naudojimo laikui arba, jei jis nėra nustatytas, po 15 metų nuo pirmojo neįgaliųjų keltuvo panaudojimo dienos.

Būtina domėtis neįgaliųjų keltuvų situacija įmonėse

Valstybinė darbo inspekcija ragina įstaigų ir įmonių, kurių statiniuose yra įrengti neįgaliųjų keltuvai, vadovus ir kitus atsakingus asmenis, nedelsiant pasidomėti, ar laikomasi anksčiau išvardytų reikalavimų ir įsitikinti, kad neįgalieji ir juos lydintys asmenys saugiai naudojasi neįgaliųjų keltuvu. 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Bielskienė, Valstybinė darbo inspekcija

Parašykite komentarą