Verslas

Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotoju medienos ruošai ir prekybai dirbs V. Kaubrė

VĮ Valstybinių miškų urėdija skelbtą konkursą direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai pareigoms užimti laimėjo Valdas Kaubrė, iki šiol laikinai ėjęs šias pareigas. Daugiau kaip šešiolika metų patirties miškininkystės srityje turintis specialistas valstybinėje miškų priežiūros sistemoje dirbo pastaruosius trejus metus, buvo vienas iš valstybinių miškų sektoriaus reformos koordinavimo darbo grupės narių.

„Įvairiapusė patirtis, sukaupta privačiose tarptautinėse miškininkystės įmonėse bei valstybinėje miškotvarkos sistemoje, V. Kaubrei leis optimaliai suderinti Valstybinių miškų urėdijos tikslus – gauti kuo didesnę naudą valstybei iš vieno didžiausių jos turtų – miškų, bei užtikrinti, kad valstybiniai miškai būtų prižiūrimi, tvarkomi ir saugomi pagal darnaus miškų ūkio principus“, – naująjį pavaduotoją įvertino Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

A.Stulginskio universiteto Miškų fakultete 2007 m. miškininkystės magistro kvalifikacinį laipsnį gavęs V. Kaubrė baigęs mokslus 13 metų dirbo privačiose tarptautinėse miškotvarkos organizacijose „Stora Enso Miškas“ ir „Domše Miškas“. 2014-aisiais pradėjo karjerą valstybinėje miškotvarkos sistemoje eidamas Panevėžio miškų urėdijos urėdo pareigas, o nuo 2018 m. iki dabar Valstybinių miškų urėdijoje ėjo Medienos prekybos ir logistikos skyriaus vedėjo pareigas. Taip pat šių metų pradžioje buvo paskirtas laikinai eiti Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo medienos ruošai ir prekybai pareigas.

„Miškininkystės sektoriuje pradėjau dirbti dar studijuodamas, pradėjau nuo žemiausio laiptelio privačiame miškų sektoriuje matuodamas medieną, vėliau užsiėmiau medienos ruošos, importo bei  eksporto organizavimu. Šią sritį išmanau nuo žemiausios grandies iki strateginio lygmens, kas, manau, labai pravers plėtojant Valstybinių miškų urėdijos veiklą“, – teigė V. Kaubrė.

Taip pat, pasak specialisto, didelis dėmesys turi būti skiriamas procesams, generuojantiems didžiąją dalį įmonės pajamų, pradedant profesionalios komandos suformavimu, vieningų apskaitos ir darbų organizavimo sistemų įdiegimu, baigiant nuolatiniu informacinių technologijų diegimu ir racionalesniu miško išteklių ir turto panaudojimu.

 „Apjungus 42 veikusias miškų urėdijas ir Valstybinį miškotvarkos institutą į vieną įmonę, vienas svarbiausių manęs laukiančių darbų – sėkmingas struktūrinių pokyčių įgyvendinimas ir kai kurių funkcijų, tokių kaip medienos ruošos, medienos ir kitų miško produktų prekybos, pirkimų ir kitų sričių, centralizavimas“, – apie svarbiausius jo laukiančius darbus sakė V. Kaubrė.

Pagrindinis šių metų Valstybinių miškų urėdijos tikslas – įgyvendinti įmonės reorganizaciją, suformuoti regioninių padalinių vadovų komandą, apjungti dalį regioninių padalinių sumažinant jų skaičių iki 26. Girininkijų skaičius liks nepakitęs – 337.

Valstybinių miškų urėdijoje šiuo metu dirba daugiau kaip 3500 darbuotojų.

Pranešimą paskelbė: Jolita Macelytė, UAB „Publicum”

Parašykite komentarą