Įvairenybės

Už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimą AB „Kauno energija“ skirta bauda

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), vykdydama energetikos srityje veikiančių subjektų valstybinę priežiūrą, atliko AB „Kauno energija“ neplaninį patikrinimą, kurio metu nustatyti licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimai.

Patikrinimo metu nustatyta, kad AB „Kauno energija“ laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. neteisingai skaičiavo palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, dėl ko vartotojams į šilumos kainą buvo įskaičiuota 653 481 Eur nepagrįstų sąnaudų. Šią pinigų sumą bendrovė privalės grąžinti vartotojams iš pelno, mažinant šilumos kainą ateities laikotarpiais. 

VKEKK, 2018 m. liepos 26 d. posėdžio metu įvertinusi visas sankcijos skyrimui reikšmingas aplinkybes, AB „Kauno energija“  skyrė 11 598 Eur dydžio baudą.

Primename, kad atliekant AB „Kauno energija“ patikrinimą buvo nustatyta, jog bendrovė neteisingai skaičiavo gamtinių dujų transportavimo kainą (perdavimo, skirstymo ir saugumo dedamąją), dėl ko nepagrįstai padidėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, kurių pagrindu nustatoma visų nepriklausomų šilumos gamintojų aukcione centriniam šilumos tiekėjui parduodamos šilumos kaina.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą