Verslas

UAB „Urbico” atviras laiškas dėl Vilniaus miesto mero Viliaus Navicko kenkėjiškos veiklos

Kreipiamės į Jus, Premjere, susisiekimo ministre, prašydami tarpininkauti įsisenėjusiame konflikte tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, tiesiogiai darančios įtaką mero Viliaus Navicko, ir UAB „Urbico”, įgyvendinančiai įvairius miesto infrastruktūros projektus. Sostinei pradėjus vadovauti Viliui Navickui, nutrūko ne tik civilizuotas dialogas, bet buvo nutraukti atsiskaitymai už UAB „Urbico” Vilniaus miestui suteiktas paslaugas ir atliktus darbus. Šiandien savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įmonių pradelsti mokėjimai UAB „Urbico” jau sudaro 16 mln. litų. Dėl savivaldybės piktavališkų veiksmų UAB „Urbico” priversta restruktūrizuotis. Bendrovė demonstruoja geranoriškumą, supratingumą, realiai vertina Vilniaus savivaldybės finansinę padėtį, todėl yra pasiruošusi ieškoti abiems pusėms priimtino optimalaus sprendimo. Ne kartą siūlyta ieškoti taikaus problemos sprendimo, nutraukti bylinėjimąsi teismuose ir sudaryti taikos sutartį. Teikti pasiūlymai dėl skolos mokėjimo atidėjimo, siūlyta pratęsti dalies paslaugų teikimą nemokamai. Deja, visos pastangos atsimuša į tylos sieną. Šiandien UAB „Urbico” situacija kaip niekad sunki, kai nebeįstengiama atsiskaityti su partneriais ir subrangovais už elektros tiekimą, ryšį bei kitas paslaugas, susijusias su sostinės centralizuotos eismo valdymo sistemos priežiūra. Dėl savivaldybės neteisėtai nutraukto atsiskaitymo, bendrovei kyla problemų ir su centralizuotos eismo valdymo sistemos įrengimą kreditavusiu Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyriumi, kuris reikalauja grąžinti skolą. Netrukus UAB „Urbico” jau neišgalės vien tik iš vidinių resursų finansuoti sostinės centralizuotos eismo valdymo sistemos priežiūros ir užtikrinti jos sklandaus veikimo. Todėl jau nesitikėdami gauti atsiskaitymo už tinkamai atliktus darbus, esame priėmę sprendimą nedidinti savo skolų tiekėjams ir stabdyti sostinės centralizuotos eismo valdymo sistemos priežiūrą, jei atsiskaitymo su bendrove situacija nepasikeis iš esmės. SĮ „Susisiekimo paslaugos” bendrovei skolinga už atliktus darbus 8,45 mln. litų, todėl bet kokias gautinas sumas už centralizuotą eismo valdymo sistemos eksploataciją ir kitas paslaugas Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius užskaito kredito padengimui, nors tai turėjo būti atliekama lėšomis, gautomis už sostinės centralizuotos eismo valdymo sistemos įrengimo darbus. Todėl realiai negauti pinigai už šviesoforų sistemos eksploataciją siekia apie 1,8 mln. Einamoji, tik už eksploatacijos darbus SĮ „Susisiekimo paslaugos” skola „Urbico” sudaro 0,72 mln. Lt, iš jų pradelsta – 0,44 mln.Lt. Bendrovę pasiekia žinios, kad UAB „Urbico” klausimai savivaldybės kabinetuose aptarinėjami uždaruose posėdžiuose, į kuriuos bendrovės atstovai nekviečiami, apie sprendimų priėmimą arba nepriėmimą neinformuojama. Vertindama susidariusią situaciją UAB „Urbico” daro išvadą, kad bendrovė žlugdoma sąmoningai vieninteliu siekiu – apjuodinus ir iki bankroto atvedus bendrovę skolų grąžinti tiesiog nereikės. Belieka tik retoriškai klausti – nejaugi tik vienintelei UAB „Urbico” rūpi vilniečių ir sostinės svečių gerovė, kad miesto eismo srautas būtų kokybiškai reguliuojamas, taupomas ne tik žmonių laikas, bet ir pinigai, tausojama aplinka. Tikimės, kad Jūsų, Premjere ir ministre, dėmesys šiai problemai padės atkurti konstruktyvų dialogą su Vilniaus miesto savivaldybės administracija bei SĮ „Susisiekimo paslaugos” ir jų atsiskaitymai UAB „Urbico” bus atnaujinti.

Parašykite komentarą