Kelionės

Turizmo srities naujovės ir pokyčiai vartotojams

Šių metų birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naujos redakcijos Lietuvos Respublikos turizmo ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo įstatymus, į kuriuos perkeltos 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, nuostatos. Minėtomis nuostatomis siekiama suderinti taisykles, kuriomis reglamentuojami kelionės paslaugų paketai ir kiti kelionės paslaugų deriniai, ir taip pagerinti vidaus rinkos veikimą bei užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą.

Kokioms sutartims galios naujovės?

 • Organizuotoms turistinėms kelionėms – kelionių organizatoriaus suformuotoms kelionėms, kurias sudaro to paties užsakymo metu užsakomos bent 2 paslaugos: vežimo, apgyvendinimo, ar kitos kelionės paslaugos, pvz., automobilio nuoma.

Galimi organizuotos turistinės kelionės pavyzdžiai:

 • Skrydis + viešbutis
 • Skrydis + automobilio nuoma
 • Skrydis + kitos paslaugos, kurios sudaro ne mažiau kaip 25 % derinio vertės
 • Susijusių kelionės paslaugų rinkiniams – kai vartotojui po vienos kelionės paslaugos užsakymo viename tinklalapyje ar prekybos vietoje yra tikslingai siūloma užsisakyti kitą paslaugą iš kito pardavėjo, kai sutartis su tokiu pardavėju sudaroma ne vėliau kaip per 24 valandas po pirmosios kelionės paslaugos užsakymo patvirtinimo.

Keliautojas užsisako skrydį ir prekiautojas padeda užsisakyti papildomų paslaugų. Antrasis užsakymas atliekamas per tą patį tinklalapį ar toje pačioje prekybos vietoje, tačiau paslaugos pasirenkamos atskirai ir už jas sumokama atskiru mokėjimu.

Kokioms sutartims netaikomos naujos nuostatos?

Kelionėms (organizuotoms turistinėms kelionėms ir turizmo paslaugų rinkiniams), kurios:

 • trunka trumpiau nei 24 valandas ir neapima apgyvendinimo;
 • siūlomos įsigyti retkarčiais ir ne pelno tikslais bei tik ribotai keliautojų grupei (pvz., kelionės, kurias ne dažniau nei kelis kartus per metus rengia savo nariams labdaros organizacijos, sporto klubai arba mokyklos, ir kurios nėra siūlomos plačiajai visuomenei);
 • įsigyjamos pagal bendrąjį susitarimą dėl verslo kelionės organizavimo, sudarytą tarp prekiautojo ir kito fizinio ar juridinio asmens, veikiančio su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

Pagrindiniai pasikeitimai keliautojams:

 • Griežtesni vartotojų informavimo reikalavimai – turi būti nurodyta aiški ir suprantama informacija apie organizuotą turistinę kelionę ir apsaugą nemokumo atveju.

Pardavėjai turi informuoti keliautojus aiškiai ir suprantamai, ar jie siūlo įsigyti paketą, ar susijusių kelionės paslaugų rinkinį, bei pateikti standartinę informacijos formą apie keliautojų teises, kurios galioja įsigijus vieną ar kitą kelionės paslaugą.

Prekiautojai turi pateikti standartinę informaciją keliautojams apie tai, kad jiems nėra suteikiama tokio lygio apsauga, kaip įsigijus paketą;

Prekiautojai, kurie padeda įsigyti susijusių kelionės paslaugų rinkinius, turi suteikti visų sumų, kurias jie gauna iš keliautojų, grąžinimo garantiją, jeigu kelionės paslauga nesuteikiama dėl jų nemokumo.

Jeigu prekiautojai yra ta šalis, kuri yra atsakinga už keleivių vežimą, garantija turi apimti ir keliautojo repatrijavimą.

 • Geriau prognozuojamos kainos – nustatyta 8 proc. kainos padidinimo riba, kurią viršijus keliautojas turi teisę nemokamai nutraukti sutartį.
 • Aiškus atsakingas subjektas – kelionės organizatorius turi spręsti problemas dėl organizuotos turistinės kelionės vykdymo.
 • Didesnės garantijos, susijusios su pinigų grąžinimu ir turistų pargabenimu nemokumo atveju, taikomos ir susijusių kelionės paslaugų rinkiniams.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu Vilniaus g. 25 Vilnius, telefonu 8 5 262 6760 arba elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt.

Pranešimą paskelbė: Natalija Jarmulkovič, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Parašykite komentarą