Studijos

Tolerancijos dienos minėjimas: tautybių politika – pagarbos politika

Lapkričio 16 d. Lietuvoje minima Tarptautinė tolerancijos diena, kurią 1995 m. paskelbė 28-oji generalinė UNESCO konferencija, o nuo 2013 m. ji yra įtraukta į Lietuvos atmintinų dienų sąrašą.

Šia proga lapkričio 19 dieną, 14 val. Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje salėje vyko Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės organizuojamas iškilmingas renginys, kuriame buvo apdovanoti ir pagerbti asmenys, labiausiai prisidėję prie pilietinės visuomenės kūrimo, tautinių kultūrų puoselėjimo bei tarpkultūrinio dialogo skatinimo.

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkos, aukščiausi Tautinių mažumų departamento apdovanojimai – didieji, aukso ir sidabro garbės ženklai „Už nuopelnus“, Departamento vardiniai laikrodžiai, premijos, atminimo dovanos, medaliai ir padėkos raštai buvo įteikti Lietuvos tautinių mažumų atstovams, žurnalistams, mokslininkams, švietimo darbuotojams ir tarpkultūrinį dialogą plėtojantiems visuomenininkams.

Susirinkusiuosius pasveikino ir Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėkas Kauno totorių bendruomenės tarybos nariui Danieliui Makulavičiui, Vilniaus m. baltarusių klubo „Siabryna“ narei Vandai Martins, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonui Vinkentijui Vasiliui Pelykhui, Klaipėdos armėnų bendruomenės „VAN“ narei Narine Stepanyan bei Lietuvos karaimų kultūros bendrijos nariui Jurijui Špakovskiui įteikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Aukso Garbės ženklais „Už nuopelnus“ apdovanoti: Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė, Vilniaus latvių draugijos pirmininkė Gunta Rone, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas, Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorius Miša Jakobas ir ukrainiečių bendruomenės narė Aldona Vladislava Vasiliauskienė.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sidabro Garbės ženklai „Už nuopelnus“ įteikti: Baltijos šalių čečėnų bendrijos pirmininkei Eminat Saijevai, Klaipėdos vokiečių bendrijos nariui Arnoldui Piklaps, Gavrilos Deržavino rusų literatūros klubo valdybos nariui Aleksandrui Ravve, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ nariui Profirie Skramtai.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Jubiliejiniai medaliai, skirti departamento 30-mečio veiklos sukakčiai paminėti, įteikti: pirmajai Tautybių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorei, ambasadorei Halinai Kobeckaitei, Slavų estetinio centro pirmininkei, Tautinių bendrijų tarybos narei Elenai Berežok, visuomenininkui, Lietuvos žydų sporto klubo „Makabi“ ilgamečiam prezidentui Semionui Finkelšteinui, Varėnos rajono totorių draugijos pirmininkei Liusiai Gaidukevičienei, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ narei Liudmilai Kudinai, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Reginai Markevič, Vilniaus latvių draugijos narei Sarmitei Mikulionienei, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus vedėjai Astai Sieliūnienei, Lietuvos lenkų sąjungos Klaipėdos skyriaus ilgametei pirmininkei Irenai Songinienei bei Vilniaus vokiečių bendruomenės pirmininkui Martynui Ervinui Peteraičiui.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Atminimo dovanos – vardiniai laikrodžiai įteikti: Slavų estetinio lavinimo centro narei Anai Čuprovai, Šiaulių rusų kultūros centro vadovei Nadeždai Bessarab-Bardiševičei, Nemėžio totorių bendruomenės pirmininkei Aišai Iljasevič, Lietuvos sakaliukų sąjungos Vilniaus miesto filialo „Padėk pritapti“ vadovei Ingai Kreivėnaitei, Klaipėdos vokiečių bendrijos narei Rasai Miuller, publicistui ir visuomenės veikėjui Aleksandrui Radčenko, Vilniaus vokiečių bendruomenės narei Evelinai Zajončkovskajai.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Padėkos įteiktos: Vilniaus universiteto vengrų kalbos lektorei Dr. Noémi Erzsébet Bulla, Vilniaus latvių draugijos narei Anitai Dabužinskienei, Kauno apskrities totorių bendruomenės dalyviui, karo istorijos klubo „Kauno pavieto laisvieji šauliai“ nariui Danieliui Dzenajavičiui, Klaipėdos regiono azerbaidžaniečių draugijos AZERIS narei Garib Huseynovai, Uzbekų kultūros centro nariui Bakhtiiarui Sadykovui, Kauno ukrainiečių bendrijos nariui Vladimirui Togobickiui.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet padėkoja vietos savivaldos įstaigoms už jų išskirtinį dėmesį ir paramą tautinių mažumų kultūros, paveldo ir atminties įamžinimo projektams, skatinantiems tarpusavio pažinimą ir tarpkultūrinį dialogą. Šių metų apdovanojimą – padėką ir atminimo statulėlę Šilutės rajono savivaldybei ir jos merui Vytautui Laurinaičiui už išskirtinį dėmesį Lietuvos tautinių mažumų kultūrai ir paveldui, įteikė pirmoji Tautybių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė, ambasadorė Halina Kobeckaitė.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skatindamas kultūrinio dialogo tarp mūsų šalyje gyvenančių visų tautybių viešinimą, kasmet rengia konkursą, atrenkantį Lietuvos žurnalistų, rašančių tautinių mažumų tematika, geriausius darbus. Apdovanojimus žurnalistams įteikė Romų visuomenės centro direktorė, Europos organizacijų tinklo prieš rasizmą ir Lietuvos žmogaus teisių organizacijų koalicijos narė Svetlana Novopolskaja. Šių metų premija „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ skirta Kostui Kajėnui už straipsnių ir dokumentinių vaizdo apybraižų ciklą: „Lietuva litvakų akimis“. Specialioji premija „Už tarpkultūrinio dialogo skatinimą“ skirta Šiaulių apskrities televizijos žurnalistams Jūratei Sobutienei ir Sauliui Pučinskui už Šiaulių žydų istorijai skirtą televizijos laidų ciklą. Atminimo dovana vardiniu laikrodžiu apdovanta LRT žurnalistė Lilija Kopač „Už tautinių mažumų indėlio kuriant Lietuvos valstybę atskleidimą“.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet organizuoja konkursą atrinkti ir įvertinti geriausius baigiamųjų studijų mokslo darbus tautinių mažumų tematika. Akademinės tarybos teikimu šiemet premijas įteikė Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos pirmininkas, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Hendrikas Malevskis. Premija už geriausią 2019 m. bakalauro studijų darbą tautinių mažumų tematika „Daugiakultūriškumas šiuolaikinėje Lietuvoje: teorija, politika ir jos vertinimas“ skirta Konradui Galvydžiui ir padėka jo vadovui Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentui dr. Grigorijui Potašenko. Premija už geriausią 2019 m. magistro studijų darbą tautinių mažumų tematika „Logopedo veiklos ypatumai tautinių mažumų mokykloje“ skirta Irenai Eikšto ir jos vadovei Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros profesorei dr. Stefanijai Ališauskienei. Premija už geriausią 2019 m. disertaciją tautinių mažumų tematika „Tautinės mažumos Lietuvos istorijos naratyve 1918–2018 m.“ skirta dr. Akvilei Naudžiūnienei ir padėka jo vadovei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto profesorei dr. Jurgitai Verbickienei. Specialioji premija skirta dr. Karinai Simonson ir padėka jo vadovei Vilniaus dailės akademijos profesorei dr. Aleksandrai Aleksandravičiūtei už disertaciją tautinių mažumų tematika „Žydų fotografai Pietų Afrikos Respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“.

Laureatus ir renginio svečius pasveikinusi Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė dr. Vida Montvydaitė pasidžiaugė, kad šiandienos šventė – Tolerancijos diena, sutampa su kita svarbia data – tautinių mažumų politiką įgyvendinančios įstaigos veiklos trisdešimtmečiu. „1990 m. lapkričio 19 d. jaunos šalies, tik pavasarį paskelbusios Nepriklausomybę, Vyriausybė patvirtino jau metus veikusios institucijos, skirtos Tautinių bendruomenių veiklos koordinavimui, nuostatus. Viskas labai susišaukia laike ir erdvėje. Idėjos kurioms lemta būti – išlieka, kintant viešojo valdymo, politinių ideologijų ir permainų vėjams.“ – sakė ji. Dr. Vida Montvydaitė pabrėžė, kad tautybių politika yra pagarbos politika, jautraus požiūrio į kitonišką kalbą, kultūrą ir tradicijas puoselėjimas. Baigdama savo kalbą ji sakė: „- Tautinių mažumų politika prasideda namuose, šeimoje, mūsų kiekvieno širdyje.“

Renginyje dalyvavo Lietuvos tautinių bendruomenių, akademinės bendruomenės atstovai, švietimo darbuotojai, politikai, diplomatai. Dainas įvairiomis kalbomis atliko ir ypatingą renginio nuotaiką kūrė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Eugenijus Chrebtovas.

Pranešimą paskelbė: Vaiva Vėželytė-Pokladova, Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Parašykite komentarą