Politika ir teisė

Teismų sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje bus paprastesnis ir greitesnis

Seimas priėmė Teisingumo ministerijos pasiūlytas Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos (ES) ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pataisas.
„Jau kitais metais didžioji dalis priimtų teismų sprendimų be jokių apribojimų galės būti vykdoma visoje Europos Sąjungoje. Verslininkams bus lengviau išsiieškoti priteistas skolas kitose Europos Sąjungos valstybėse, nes nebeliks didelių formalumų vykdant sprendimą kitose valstybėse“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Įsigaliojus šioms pataisoms, bus sudarytos sąlygos sklandžiam ES reglamentų, kurie supaprastina teismų sprendimų vykdymą, paveldėjimą bei notaro išduoto vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą įvykdymą, taikymui Lietuvoje.
Pavyzdžiui, šiuo metu norint vykdyti kitos ES valstybės narės teismo civilinėje ar komercinėje byloje priimtą sprendimą Lietuvoje, būtina kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą, kad šis leistų vykdyti tokį sprendimą, pavyzdžiui, kad mūsų šalies antstoliai galėtų išieškoti tokiu kitos valstybės narės teismo sprendimu priteistą sumą.
Atitinkamai Lietuvos teismų priimti sprendimai, norint juos įvykdyti kitose ES valstybėse, taip pat turi būti pripažinti tų šalių teismų ar kitų kompetentingų institucijų.
Nuo 2015 m. sausio 10 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti šiuo metu galiojantį vadinamąjį Briuselis I reglamentą pakeisiantis Europos Parlamento (EP) ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, kuris įtvirtina, kad vienoje valstybėje narėje priimti teismų sprendimai yra vykdytini kitoje valstybėje narėje, nereikalaujant jokios vykdytinumo deklaracijos.
Tačiau šiame Reglamente įteisinta galimybė ginčyti sprendimo pripažinimą ir vykdytinumą. Suinteresuotas asmuo galės kreiptis su prašymu nepripažinti ar atsisakyti vykdyti teismo sprendimą dėl konkrečių šiame Reglamente nurodytų pagrindų. Taip pat yra nustatyta, kad bet kuri suinteresuotoji šalis gali prašyti priimti sprendimą, kad nėra jokių Reglamente nurodytų atsisakymo pripažinti teismo sprendimą pagrindų.
2015 m. rugpjūčio 17 d. ES bus pradėtas taikyti EP ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo.
Įgyvendinant šį reglamentą, Civilinį procesą reglamentuojančių ES ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatyme nustatoma, kad Europos paveldėjimo pažymėjimą, kaip ir paveldėjimo teisės liudijimą, išduos palikimo atsiradimo vietos notaras.
Pažymėtina, kad Lietuvos notaro išduotą Europos paveldėjimo pažymėjimą bus galima naudoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (išskyrus Jungtinę Karalystę, Airiją ir Daniją, kurios neprisijungė prie šio reglamento) be jokių papildomų jo pripažinimo ar kitų specialių procedūrų, pavyzdžiui, prireikus pateikti jį tiesiogiai kitos ES valstybės narės nekilnojamo turto registrui siekiant įrodyti savo kaip nekilnojamojo turto paveldėtojo statusą.
Šiuo įstatymu taip pat bus supaprastintas notaro išduoto vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą įvykdymas kitoje ES valstybėje narėje nustatant, kad hipotekos (įkeitimo) sandoriai, kuriuose padaryti notaro vykdomieji įrašai, taip pat yra autentiški dokumentai, dėl kurių kreditoriaus prašymu gali būti išduodamas Europos vykdomasis raštas.

Parašykite komentarą