Teisėsauga, kriminalai

Teismo sprendimu žalą Vilniaus Benediktinių vienuolyno patalpoms padaręs asmuo nubaustas laisvės apribojimu

Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas) apgynė viešąjį interesą –  Vilniaus miesto apylinkės teismas lapkričio 14 d. nusprendė, kad Vilniuje, Šv. Ignoto g. 5 esančiame Benediktinių vienuolyno ansamblio pastate, savavališkais, be privalomo projekto ir leidimo atliktais darbais padaryta didžiulė materialinė žala privalės būti atlyginta.

Nuo 2009 m. spalio 26 d. iki 2010 m. gruodžio 14 d. buvo savavališkai sudarkytos ir/arba sunaikintos šios autentiškos vienuolyno ansamblio patalpos ir interjero detalės: pirmame aukšte pakeistas barokinio ovalo langas, sunaikintos autentiškos lango grotos ir XIX a. pabaigos dvivėrės fasadinės durys, tarp patalpų iškirstas ir sunaikintas XVIII a. plytų mūras ir sąrama, pirmojo aukšto patalpose sunaikintas skliautas – jį iškirtus įrengta laiptinė į antrąjį aukštą, pirmo aukšto patalpose sunaikinti 3 langai, taip suformuojant koridorinę sistemą, antrame aukšte sunaikinta XVIII a. pab.– XIX a. pr. patalpas skyrusios plytų mūro pertvaros. Be šio tyčinio savavališko vandalizmo, sunaikinti ir Departamento Vilniaus teritorinio padalinio išduotame laikinajame apsaugos reglamente reikalauti išsaugoti autentiškos durys bei metalinės ir medinės vidaus įrangos detalės. Bendra teismo sprendimu priteista atlyginti turtinė žala yra 22 415,05 Eur.

Teisme įrodytų tyčinių savavališkų veiklų iniciatorius – 2 m. laisvės apribojimu nubaustas, šiuo metu nedirbantis, tačiau teismo sprendimu per mėnesį privalantis įsidarbinti arba užsiregistruoti Darbo biržoje Lietuvos Respublikos pilietis Stepas Visockas. Departamentas, kaip viešąjį interesą atstovaujanti institucija, laisvės apribojimą ir žalos atlyginimą pripažįsta adekvačiais padarytai žalai nuosprendžiais ir pabrėžė, kad šį teismo sprendimą vertiną kaip įspėjimą galimiems nekilnojamojo kultūros paveldo, ir ypač autento, niokotojams.

Vertinant situaciją iš dabartinės perspektyvos svarbu pabrėžti, jog vandališkų veiksmų pasekmių deramai neįvertino ir tiesiogiai atsakingas paveldosaugininkas.

„Šį nacionalinės reikšmės objektą žalojančius veiksmus privalu buvo stabdyti ir įvertinti laiku, tačiau tuometinis Departamento Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Rimantas Bitinas netinkamai atliko savo pareigas, vilkino ir dangstė žalos nustatymo procesą, užuot ėmęsis savalaikių veiksmų. Vėliau, už šį ir panašaus pobūdžio pažeidimus, valstybės tarnautojas iš užimamų pareigų buvo atleistas, bet surado saugią užuovėją ir šiuo metu „darbuojasi“ Valstybinėje kultūros paveldo komisijoje. O vienuolyno pastatams padaryta žala buvo nustatyta tik 2011 m. viduryje, Departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui pradėjus vadovauti Vitui Karčiauskui“,– skaudų paveldo sudarkymo ir nekompetencijos atvejį  komentuoja Departamento direktorė Diana Varnaitė.

Benediktinių vienuolyno ansamblis formavosi nuo XVII iki XIX a., dabar jį supa Benediktinių, Šv. Ignoto, Vilniaus gatvės, pietryčių pusėje ribojasi su Dominikonų vienuolyno teritorija. Ansamblio dominantė – barokinė Šv. Kotrynos bažnyčia su dviem lieknais bokštais ir prie šono prigludusia Dievo Apvaizdos koplyčia. Vienuolyno išplanavimas sudėtingas, su įvairios konfigūracijos ir ploto kiemais, istoriškai kompleksą sudarė gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, mokykla. Šalia vienuolyno vešėjo sodas. Vienuolyno klestėjimo laikotarpiu įvardijamas XVII a. pab.-XVIII a., didžia dalimi susijęs su LDK pakamario Jono Felikso Paco dukterų Sibilės ir Onos bei kitų didikų palikuonių, atsinešusių stambius kraičius, įstojimu – tuo laikotarpiu suklestėjo knygų leidyba, buvo sukaupta didžiulė, iki šiol išlikusi, biblioteka.

Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis gali būti apskųstas aukštesnės instancijos teismui per dvidešimt dienų nuo paskelbimo datos.

Kontaktiniai asmenys:

Diana Varnaitė, 8698 40 416

Kultūros paveldo departamento direktorė

Vitas Karčiauskas, 8612 10 637

Departamento Vilniaus skyriaus vedėjas

Pranešimą paskelbė : Nijolė Narbutaitė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Parašykite komentarą