Teisėsauga, kriminalai

Policija skirs daugiau dėmesio strateginių energetikos objektų saugumui

Policijos departamentas ir Lietuvos elektros perdavimo operatorė „Litgrid“ pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį. Abi organizacijos glaudžiau bendradarbiaus užtikrinant šalies energetinį saugumą: vyks bendros pratybos, policija aktyviau patruliuos prie svarbių infrastruktūros objektų, bus keičiamasi informacija.

„Tai yra pirmas kartas, kai nacionaliniam saugumui svarbius objektus ir įgyvendinamus infrastruktūros plėtros projektus saugosime kartu su Policijos departamentu. Esame dėkingi mūsų partneriams už įsitraukimą ir pradedamą bendrą darbą. Mūsų planuose – šalies energetiniam saugumui svarbios pratybos, dalinimasis žiniomis ir patirtimi bei kasdienis bendravimas besikeičiant aktualia informacija. Kartu taip pat sustiprinsime pasirengimą įvairiems iššūkiams – nuo visuomenės švietimo apie saugų elgesį prie elektros perdavimo oro linijų iki kibernetinių incidentų užkardymo. Visa tai užtikrins didesnį „Litgrid“ objektų ir veiklos saugumą“, – teigia „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

Pasak R. Masiulio, periodiškai rengiamos saugos pratybos bei mokymai leidžia tinkamai reaguoti į galimus pavojus ir greičiau tobulėti. Pavyzdžiui, sutartyje numatyta, kad policijos pareigūnai padės instruktuoti „Litgrid“ darbuotojus, kaip elgtis teroro akto, neteisėto fizinio poveikio ir grasinimo atlikti šias veikas atvejais. Bendradarbiavimo šalys galės aktyviau planuoti bendrus teorinius ir praktinius mokymus.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigia, kad „Litgrid“ objektų apsauga yra nacionalinio saugumo klausimas, o sutartis suteiks daugiau bendradarbiavimo galimybių ir lankstumo reaguojant bei derinant sprendimus. „Galėsime aktyviau keistis patirtimi ir geriau susipažinti su veiklų specifika. Ypač daug dėmesio skirsime bendradarbiavimui užkardant ir tiriant kibernetinius incidentus, keičiantis kibernetinių incidentų tyrimų informacija“, – kalba R. Požėla.

Generalinis komisaras pabrėžia, kad policijos teritoriniai padaliniai įsitraukia į įvairias iniciatyvas, susijusias su valstybei svarbios įmonės sauga, pavyzdžiui, papildomai patruliuoja prie „Litgrid“ objektų tam tikru laiku.

Lietuvos elektros sistemos valdymo ir duomenų centras, tarptautinės elektros jungtys „LitPol Link“ ir „NordBalt“ yra saugomi kaip turintys strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui. Iš viso Lietuvos elektros perdavimo tinklą sudaro daugiau kaip 7 tūkst. km oro linijų, 17 tarpsisteminių linijų su kitomis šalimis bei daugiau nei 200 transformatorių pastočių. Visi šie objektai užtikrina elektros sistemos patikimumą.

Šiuo metu „Litgrid“  įgyvendina  Lietuvai ir Baltijos šalių regionui svarbų energetinės nepriklausomybės projektą – sinchronizaciją su kontinentinės Europos tinklais, taip pat prisideda prie atsinaujinančių energijos išteklių plėtros šalyje. Todėl sulig kiekvienu naujai įgyvendinamu strateginiu projektu, kuris artina šalį prie energetinės nepriklausomybės, svarbu užsitikrinti tinklo ir kibernetinį saugumą bei didinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Pranešimą paskelbė: Tadas Markevičius, AB Litgrid

Parašykite komentarą