Verslas

Teisininko komentaras: ar skyrybose dalinama ir asmeninio verslo sėkmė?

Neretai šeimose vienas iš sutuoktinių pasineria į dar iki santuokos sukurtą verslą, apie kurio finansinius rezultatus kitas sutuoktinis neturi nė menkiausių žinių. Šeimai nusprendus pasukti skirtingais keliais dažnai neįvertinama, kiek pasiekė santuokos metu vystytas šis dar iki santuokos sukurtas verslas. Sutuoktiniai vadovaujasi netinkamu principu, jog šis turtas, įgytas iki santuokos sudarymo, laikytinas kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe, todėl nėra dalinamas.

Pasak advokatų profesinės bendrijos „Avocad“ vyr. teisininko Žygimanto Klizo, besiskiriantieji neįvertina Civiliniame kodekse numatytų išimčių. Viena iš jų nustato, jog bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe taip pat yra pripažįstama:

  1. Iš vienam sutuoktiniui nuosavybės teise priklausančio verslo gautos pajamos – dividendų ar tantjemų pavidalu išmokėta pelno dalis.
  2. Vienam sutuoktiniui asmenine nuosavybės teise priklausančios įmonės (verslo) vertės padidėjimas.

Taigi, iš vienam sutuoktiniui nuosavybės teise priklausančio verslo šeimos gautos pajamos (tiksliau, vienam iš sutuoktinių santuokos metu tiesiogiai išmokėti dividendai, kai sutuoktinis yra įmonės akcininkas, arba tantjemos, kai sutuoktinis yra įmonės valdymo organų narys, bei vieno iš sutuoktinių iki santuokos sukurtos įmonės ar verslo vertės padidėjimas) yra pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir yra dalinamos santuokos nutraukimo procese.

Sprendžiant klausimą dėl sutuoktiniui išmokėtų dividendų ar tantjemų padalinimo, būtina įvertinti ir tai, kokia dalis šios rūšies šeimos pajamų buvo panaudota šeimos poreikių tenkinimui. Tik likusi dalis – nepanaudota sutuoktinio gauta dividendų ar tantjemų suma – turėtų būti dalinama sutuoktiniams lygiomis dalimis, išskyrus išimtis, kuomet egzistuoja CK įtvirtinti pagrindai nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo bei atvejus, kai sutuoktiniai yra sudarę vedybų arba turto padalinimo sutartį.

Sprendžiant dėl vieno iš sutuoktinių iki santuokos sukurtos įmonės (verslo) vertės prieaugio santuokos metu dydžio nustatymo, turėtų būti retrospektyviai įvertinta verslo vertė, nustatant ją santuokos sudarymo dieną ir santuokos nutraukimo metu.

Verslo vertę ir jos prieaugį nustato kvalifikuotas į teismo ekspertų sąrašą įrašytas verslo vertintojas, turintis verslo vertintojo eksperto licenciją. Vertinimas atliekamas pasirenkant atitinkamo verslo rūšiai taikytinus vertinimo metodus (pajamų požiūriu, rinkos požiūriu ir/arba turto požiūriu). Vertinant įmonės vertę vadovaujamasi tokiais kriterijais kaip įmonės prestižas, įmonės gautas pelnas, turimas ilgalaikis, trumpalaikis turtas bei finansiniai įsipareigojimai ir kiti svarbūs verslo rodikliai.

Verslo vertintojo atlikta retrospektyvi verslo vertės nustatymo ekspertizė (nustatant sutuoktinio asmeninio verslo vertę santuokos sudarymo dieną ir santuokos nutraukimo metu) leidžia nustatyti vieno iš sutuoktinio iki santuokos pradėto verslo prieaugį, kuris, remiantis CK 3.88 str. 4 d., yra laikomas bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe, įtraukiamas į santuokinio turto balansą bei atitinkamai dalinamas šalims nutraukiant santuoką.

Tad net tada, kai vienas iš sutuoktinių verslą pradėjo dar iki santuokos sudarymo, svarbu nustatyti, kokią vertę šis verslas pasiekė santuokos metu, sutuoktiniams vedant bendrą ūkį, nes būtent verslo vertės prieaugis yra laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ir atitinkamai turėtų būti dalinamas santuokos nutraukimo metu.

Pranešimą paskelbė: Liutauras Ulevičius, AVOCAD, Advokatų profesinė bendrija

Parašykite komentarą