Politika ir teisė

Teisingumo ministerija nuosekliai tobulina informacinių išteklių valdymą

Teisingumo ministerija gavo Valstybės kontrolės audito išvadas dėl informacinių išteklių valdymo 2010 – 2013 m. ir rekomendacijas, padėsiančias tobulinti šią sritį. Audito išvadose pažymima, kad kai kuriose ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose yra sektinų IT projektų valdymo pavyzdžių, todėl Valstybės kontrolė rekomenduoja šių įstaigų gerąją praktiką pritaikyti ir kitose ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose.
„Galime pasidžiaugti, kad tais atvejais, kai registrų arba valstybės informacinių sistemų valdytoja yra pati Teisingumo ministerija, praktiškai jokių valdymo trūkumų nenustatyta. Tais atvejais, kai valdytojai yra ministerijos valdymo srityje esančios institucijos tam tikrų trukumų dar yra, tačiau jau imtasi priemonių šiems trūkumams pašalinti“, – sako teisingumo viceministras Julius Pagojus.
Teisingumo ministerija šiuo metu sprendžia klausimą dėl atitinkamų įstatymų keitimo, siekiant, kad Teisingumo ministerija galėtų tapti Dizaino, Prekių ženklų, Topografijų ir Patentų registrų, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir kitų valstybės informacinių sistemų valdytoja. Be to, šiuo metu svarstoma ir Nekilnojamo turto registro bei Nekilnojamo turto kadastro sujungimo galimybė, Teisingumo ministeriją priskiriant naujo registro valdytoja. Tai leistų sukurti nuoseklią ir išsamią informacinių technologijų valdymo sistemą.
Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas nenustato, kad visais atvejais visų registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojams be jokių išimčių turi būti tik ministerijos. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad Teisingumo ministerijos valdymo srityje esančios institucijos atskirais atvejais ir toliau galėtų valdyti registrus ir informacines sistemas, kuriuose tvarkomų duomenų svarba valstybei nėra ypatingai didelė.

Parašykite komentarą