Studijos

Tarptautinė studentų apklausa atskleis Lietuvos ir užsienio studentų gyvenimo sąlygų skirtumus

Mažos stipendijos, būtinybė derinti mokslą su darbu, finansinė priklausomybė nuo tėvų ar kitų asmenų – Lietuvos studentai dažnai kalba apie jiems kylančias problemas. Kiti labai džiaugiasi, kad yra aukštųjų mokyklų studentai ir sėkmingai išnaudoja jiems suteikiamas galimybes. Ar Lietuvos studentai kuo nors išskirtiniai? Gal su panašiais sunkumais, iššūkiais ir džiaugsmais susiduria studentai visoje Europoje?
Balandžio mėnesį Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) bendradarbiaudamas su Lietuvos studentų sąjunga vykdys tarptautinę studentų apklausą „EUROSTUDENT“. Tyrimas leis palyginti Lietuvos ir kitų Europos šalių studentų gyvenimo sąlygas. Pagal studentų pateiktus atsakymus bus sprendžiama, kokios problemos jiems dabar aktualiausios ir ieškoma būdų joms spręsti.
„Mes kiekvienas galime turėti savo nuomonę, ko labiausiai reikia studentams, kas pagerintų jų gyvenimo sąlygas. Tačiau pirmiausia reikia, kad jie patys įsitrauktų į procesą, kalbėtų apie savo lūkesčius ir problemas, siūlytų kaip jas galima spręsti. EUROSTUDENT apklausos tikslas – surinkti kuo daugiau nuomonių iš skirtingų universitetų, kolegijų, visų specialybių ir kursų studentų. Juk tai, kas aktualu didmiestyje besimokančiam teisės studentui, gali visai nerūpėti būsimam mokytojui iš regioninio universiteto“, – studentus aktyviai dalyvauti kviečia MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė.
Skirdami mažiau nei pusvalandį, studentai galės prisidėti prie to, kokius sprendimus priims Lietuvos ir Europos švietimo politikos formuotojai. Viskas, ką reikia padaryti – užpildyti anketą ir taip išreikšti savo nuomonę dėl Lietuvos studentų socialinės ir ekonominės situacijos.
EUROSTUDENT projekto kūrėjai teigia, kad šalių palyginimas padeda suprasti nacionalinių aukštojo mokslo sistemų stiprybes, silpnybes arba išskirtinius bruožus ir įvertinti savo nacionalines aukštojo mokslo sistemas naujoje šviesoje. Šis projektas stiprina kiekvienos šalies socialinės aukštojo mokslo dimensijos stebėsenos sistemos pamatus, leidžiančius įvertinti priimtų sprendimų rezultatyvumą ir efektyvumą.
EUROSTUDENT projektas apjungia bendras tyrėjų, apklausų atlikėjų, nacionalinių ministerijų atstovų, studentų asociacijų ir kitų suinteresuotųjų pusių pastangas ištirti socialines ir ekonomines studentų gyvenimo sąlygas aukštojo mokslo sistemose Europoje. Projektas vykdomas nuo 1990 m., šiuo metu projekte dalyvauja 25 šalys. Pagrindinis EUROSTUDENT projekto tikslas yra palyginti duomenis apie Europos aukštojo mokslo socialinę dimensiją skirtingose Europos šalyse.

Parašykite komentarą