Politika ir teisė

Tarptautinę moterų daugiašaliuose santykiuose dieną – diskusija apie moterų lyderystę tarptautinėje arenoje

Sausio 25 dieną UNESCO paskelbė Tarptautine moterų daugiašaliuose santykiuose diena. UNESCO kviečia pasaulio visuomenę atkreipti dėmesį į moterų vaidmenį formuojant tarptautinę politiką ir paskatinti moterų atstovavimą daugiašaliuose santykiuose. Pirmą kartą pasaulyje minimos dienos proga Mykolo Romerio Universitete vyks diskusija „Moterų lyderystė tarptautinėje arenoje: kėdė prie stalo ar teisė priimti sprendimus?“.

Moterų indėlis formuojant užsienio politiką yra itin ryškus nuo Jungtinių Tautų Chartijos rengimo ir pasirašymo 1945 m. Tuomet Eleonora Ruzvelt su grupe moterų iš viso pasaulio svariai prisidėjo rengiant ir Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją – siekė įtvirtinti laisvės, lygybės ir nediskriminavimo principus. Nuo tada moterys užima svarbias lyderiaujančias pozicijas tarptautinėse organizacijose siekiant užtikrinti lyčių lygybės, taikos ir žmogaus teisės principus bei vienodas visų galimybes dalyvauti priimant sprendimus. Tačiau, šiuo metu tik 23% moterų sudaro delegacijas Jungtinių Tautų taikos palaikymo procesuose.

„Šios dienos minėjimu UNESCO nori atkreipti dėmesį į nepamainomą moterų lyderystės aspektą, užtikrinant vertybinę dimensiją taikos palaikymo procesuose ir priimant globalius sprendimus švietimo, mokslo, kultūros bei komunikacijos ir informacijos sektoriuose. Moterys lyderės yra sisteminių pokyčių iniciatorės ir kūrėjos, tad turime sudaryti galimybes ateities kartoms formuoti tarptautinius susitarimus, kurie kurtų įtraukesnę, tvaresnę, vertybėmis ir demokratinės visuomenės principais grįstą ateitį“ – teigia Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Miglė Mašanauskienė.

Diskusijos organizatoriai – Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Moterų informacijos centras, VšĮ Ribologija siekia paskatinti dialogą tarp kartų, kviečia aktyviai dalyvauti visus renginio svečius, ypač karjeras dar tik planuojančias moteris ir merginas. Diskusijos tikslas – aptarti iššūkius, su kuriais susiduria tarptautinės karjeros siekiančios moterys, paskatinti daugiau Lietuvos merginų ir moterų aktyviau dalyvauti ginant Lietuvos interesus daugiašaliuose formatuose ir sprendžiant globalias problemas.

Diskusiją pradės MRU rektorė, Europos universitetų rektorių moterų asociacijos (EWORA) tarybos narė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Miglė Mašanauskienė. Joje dalyvaus Europos Parlamento narė, Kovo 11-osios Akto signatarė Rasa Juknevičienė, MRU Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė, Jungtinės Karalystės kultūrinės diplomatijos organizacijos – Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Vyšniauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Kristina Belikova.

Rasa Juknevičienė yra Europos Parlamento Europos Liaudies partijos frakcijos vicepirmininkė ir JAV Europos politikos analizės centro (CEPA) Patariamosios tarybos narė. Kovo 11-osios akto signatarė ėjo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministrės, NATO Parlamentinės Asamblėjos prezidentės, Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovės ir pirmininkės pareigas. Taip pat ji yra Transatlantinės integracijos paramos grupės steigėja. Už nuopelnus apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 

Lyra Jakulevičienė beveik 20 metų dirbo Jungtinių Tautų organizacijose migracijos, prieglobsčio, pažeidžiamų asmenų, ekonominių ir socialinių teisių srityse vadovaujančiose ir teisinėse pareigybėse, įsteigė Tarptautinio bendradarbiavimo tarp sienų sekretoriatą Ukrainoje ir jam vadovavo. Nuo 2020 m. – Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros valdymo organų narė, nuo 2023 m. sausio 1 d. – Europos komisijos kovai su rasizmu ir netolerancija (ECRI) narė nuo Lietuvos, 2015-2019 m. –  pirmoji MRU Žmogaus teisių laboratorijos vadovė. Profesorė nuolat dalijasi ekspertine patirtimi tarptautiniuose tyrimuose ir projektuose, konsultuoja ES institucijas, yra publikavusi daugybę mokslinių straipsnių žmogaus teisių, tarptautinės ir ES teisės srityse Lietuvoje ir užsienyje.

Ona Marija Vyšniauskaitė turi darbo Lietuvos valstybės institucijose ir versle patirtį, dėsto Vilniaus universitete, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Šiuo metu vadovauja Jungtinės Karalystės kultūros diplomatijos organizacijai – Britų tarybai Lietuvoje.

Kristina Belikova – viešųjų ryšių ir tarptautinės komunikacijos ekspertė. Mokslai įvairiuose pasaulio universitetuose ir patirtis dirbant žurnalistikoje ir lobizmo srityje Briuselyje, Jungtinėse Tautose, tarptautinėse organizacijose Niujorke ir Vašingtone Kristinai padėjo susikrauti stiprų žinių ir įgūdžių bagažą. Ji taip pat yra buvusi programos „Kurk Lietuvai“ dalyvė bei Baltijos-Amerikos Laisvės fondo alumnų prezidentė ir valdybos narė. Šiuo metu ji yra Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja, atsakinga už užsienio politikos komunikaciją ir ryšius su užsienio žiniasklaida.

Diskusiją moderuos žurnalistė Živilė Kropaitė.

Diskusija vyks 2023 m. sausio 25 d., 14 val., Mykolo Romerio universitete, Ateities g. 20, Vilniuje, Centrinių rūmų auditorijoje, C- I-414.

Kviečiame aktyviai dalyvauti diskusijoje, dalintis savo įžvalgomis ir rekomendacijomis.

Registracijos nuorodą galima rasti čia.

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Stoškus, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą