Politika ir teisė

Šiaulių meras su kultūros ministru aptarė koncertinių erdvių problematiką Šiaulių regione

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas susitiko su kultūros ministru Simonu Kairiu. Diskutuota apie naujos koncertinės salės, skirtos visai Šiaurės Lietuvai, atsiradimo būtinybę. Taip pat aptarti konkretūs, šiuo metu vykdomo koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato atnaujinimo iššūkiai.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas įsitikinęs, kad šalies regionuose būtina turėti bent 3-4 profesionalias koncertines sales. Viena jų reikalinga ir Šiaurės Lietuvoje, Šiauliuose.

„Mes iki dabar nepadarėme šio svarbaus šalies kultūrai darbo. Mūsų kaimynai estai ir latviai koncertines sales regionuose įsirengė jau senokai. Daug dirbame ir stengiamės, kad stiprėtų ekonomika, tačiau žmonių dvasios poreikius per toli nustūmėme į antrą planą. Tikroms koncertinėms salėms atsirasti reikės ne vienų metų ir didelio finansavimo, bet pradėkime tai daryti“, – ragina A. Viscokas.

Kol bus įgyvendinamas naujos salės projektas, regiono poreikius tenkins ir šiuo metu rekonstruojama koncertinės įstaigos „Saulė“ salė. Tiesa, jos atnaujinimo projektas taip pat kelia nemažai rūpesčių, jie buvo įvardinti Kultūros ministerijai ir Centrinei projektų valdymo agentūrai adresuotame rašte, apie juos taip pat kalbėta mero ir ministro susitikime.

Meras pabrėžė, kad rekonstrukcijos metu daugiausiai iššūkių kilo nustačius techninio projekto klaidas ir trūkumus, dėl to tenka atlikti projekto keitimą ir papildomus darbus:

  • atsižvelgiant į akustikos specialistų išvadas ir rekomendacijas, iškilo būtinybė papildyti techninį projektą ir atlikti konstrukcinius darbus, kad statinio lauko ir vidaus atitvarai atitiktų garso pralaidumo parametrus;
  • pagal konstrukcinę dalį atliekant scenos praplėtimo darbus, buvo demontuota salės galinė siena ir ant jos esama šildymo sistema. Šildymo sistemos demontavimo metu nustatyta, kad seni, neekonomiški radiatoriai ir metaliniai vamzdynai visiškai susidėvėję arba užsikimšę. Buvo priimtas sprendimas papildyti vėdinimo projektą ir jame numatyti patalpų (salės) šildymą oru. Papildant vėdinimo sistemos projektą, buvo naujai įtrauktas ir salės vėsinimas, kurio pradiniame techniniame projekte nebuvo numatyta;
  • darbų metu įvertinus elektros poreikį naujai scenos apšvietimo ir garso įrangai, atsirado būtinybė atlikti papildomus elektrotechnikos darbus: įrengti papildomų dalių įvadus ir nutiesti elektros perdavimo tinklus iki naujai statomo scenos priestato.

Susiklosčius tokiai situacijai, Savivaldybė prašo pratęsti koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato modernizavimo veiklos įgyvendinimo terminą iki 2022 m. gegužės 1 d.

Pasak Šiaulių mero, dar labai svarbu, kad, modernizuojant patalpas nėra numatyta priemonių, būtinų tinkamos akustikos užtikrinimui. Kad atnaujintoje buvusio kino teatro salėje būtų galima sukurti  geras akustines sąlygas tiek įgarsintos, tiek neįgarsintos muzikos ar teatro pasirodymams, reikalingas papildomas finansavimas –  apie 1,5 mln. eurų. A. Visockas pabrėžė, kad tokia finansinė našta Šiaulių miestui per didelė ir pakvietė Kultūros ministeriją bendradarbiauti kooperuojant lėšas, 2022 metais skiriant 50 proc. (750 tūkst. eurų) reikalingos sumos.  

Pridedamas Šiaulių mero raštas kultūros ministrui

Pranešimą paskelbė: Vitalis Lebedis, Šiaulių miesto savivaldybė

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą