Verslas

Taikos sutartis dėl nesutvarkytų pakuočių atliekų – galima

Aplinkos ministerija, įvertinusi gamintojų ir importuotojų atstovų pateiktą taikos sutarties projektą dėl UAB „Metrail“ nesutvarkytų pakuočių atliekų, mano, kad taikos sutartis gali būti sudaryta.

 „Konsultacijos su verslo atstovais vyko pakankamai intensyviai ir detaliai, išsakyti visi argumentai „už“ ir „prieš“, įvertinta šiuo metu galiojanti teisinė aplinka, konsultuotasi ir su kitomis valstybės institucijomis, – sako aplinkos viceministras Dalius Krinickas. – Šiuo atveju taikos sutarties šalys yra gamintojų/importuotojų organizacijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, kurio administracinis sprendimas ir yra skundžiamas. Abi sutarties šalys turi priimti galutinį sprendimą dėl taikos sutarties pasirašymo.“

Taikos sutarties projekte verslininkai pasiūlė papildomai sutvarkyti 15 tūkst. pakuočių atliekų ir sukurti garantinį fondą savo įsipareigojimams įvykdyti. Garanto suma – beveik 3 milijonai eurų. Šioms sutarties nuostatoms Aplinkos ministerija iš esmės pritaria.

Ministerija ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas supranta siūlomų sutarties sąlygų prasmę ir motyvus, tačiau įžvelgia ir galimų rizikų dėl dabartinio įstatyminio reguliavimo nelankstumo, siekiant išspręsti tokias problemas. Konsultacijos parodė ir daugiau gamintojų ir importuotojų atsakomybės teisinio reguliavimo problemų, kurias šiuo metu Aplinkos ministerija imasi spręsti.

Ministerija pripažįsta, kad mokestis už taršą metalinių pakuočių atliekomis yra neproporcingai didelis. Netrukus Vyriausybei bus pateiktas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo projektas. Jis numato gamintojams ir importuotojams mažinti mokesčius už metalinių pakuočių atliekų tvarkymą, sulyginant su kitų rūšių pakuočių atliekų koeficientais.

Aplinkos ministerija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su gamintojais ir importuotojais rengiant teisės aktų pakeitimus, kurie leis išvengti panašių situacijų ateityje.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Bajarūnas, LR Aplinkos ministerija

Parašykite komentarą