Studijos

Švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu

Nuotoliniu būdu nuo kovo 30 d. dirba visos bendrojo ugdymo ir specialiosios mokyklos, teikdamos ne tik ugdymą, bet ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijas. Kiekvienoje mokykloje yra paskirtas skaitmeninių technologijų administratorius, kuris taip pat konsultuoja tėvus, auginančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

Nuotoliniu būdu gali vykti visų dalykų pamokos. Kokia pamokos trukmė, tvarkaraštis, – visa tai nusistato pati mokykla. Mokyklos bendruomenės jau yra susitarusios, kokią nuotolinio mokymo sistemą naudos, ir apie tai turėjo informuoti tėvus.

Mokyklos interneto svetainėje ir per elektroninį dienyną yra pateikiami pagalbos mokiniui specialistų kontaktai: el. paštas, telefono numeris, švietimo įstaigos pasirinktos vaizdo konsultavimo platformos asmeninės nuorodos, konsultavimo laikas. Pagalbos mokiniui specialistai susisiekia su mokiniais, tėvais ir mokytojais, susitaria dėl tinkamiausio nuotolinės pagalbos teikimo būdo: telefonu, vaizdo skambučiais, elektroniniais laiškais.

Šiuo laikotarpiu itin svarbu garantuoti, kad nenutrūktų socialiai pažeidžiamose šeimose augančių vaikų ugdymas. Dėl to socialiniai pedagogai turi aktyviai tarpininkauti tarp mokinių, tėvų ir mokytojų, padėdami spręsti kylančias problemas.

Karantino laikotarpiu psichologinės konsultacijos gyvo kontakto būdu gali būti teikiamos tik psichologo sprendimu ir tik išimtinais atvejais. Internetinės psichologo konsultacijos, ypač per vaizdo pokalbius, yra įprasto psichologinio konsultavimo alternatyva.

Specialieji pedagogai pagalbą gali teikti konsultuodami, atsakydami į tėvų, mokytojų klausimus, naudodamiesi prieigomis, dėl kurių susitarta konkrečioje mokykloje.

Mokytojo padėjėjai, apsitarę su mokytoju, planuoja mokiniui skiriamas užduotis, padeda jas atlikti. Jų pagalba gali būti teikiama net tik ugdant, bet ir teikiant rekomendacijas tėvams.

Karantino laikotarpiu vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, turėtų padėti tėvai, artimi šeimos nariai, pasinaudodami mokomaisiais lavinamaisiais žaidimais, kompiuterinėmis programomis, ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis ir kt.

Savivaldybių pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai konsultuos nuotoliniu būdu: telefonu, el. paštu, per skype, mesenger programas. Tačiau vaikų pedagoginis ir psichologinis vertinimas nebus atliekamas, nes jis nėra vykdomas nuotoliniu būdu.

Mokyklos, švietimo pagalbos specialistai gali pasinaudoti per šias dvi savaites sukurta skaitmeninio mokymo baze su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis

https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos. Čia skelbiama vaizdo medžiaga „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo nuotoliniu būdu iššūkiai ir galimybės“, kuria gali pasinaudoti švietimo pagalbos specialistai, ypač specialieji pedagogai ir logopedai, taip pat metodinės rekomendacijos „Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai“. Pateikiamas skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, įvairūs mokomieji šaltiniai ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų kalbomis.

Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, o mokyklos, taip pat ir specialiosios mokyklos, gali teikti savo siūlymus ir pastabas.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. 8 615 88 292

El. paštas info@smm.lt

Pranešimą paskelbė: Alma Vijeikytė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Parašykite komentarą