Sveikata

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės Astos Kubilienės pranešimas: Vilniaus universitetas atsiribojo nuo „alkoholio pramonės tyrimo“ – prašoma įvertinti tyrėjų ryšius

2020 m. spalio 28 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Vilniaus universitetas (VU) pateikė atsakymą į Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) pirmininkės Astos Kubilienės paklausimą, kuriame konstatavo, kad alkoholio pramonės užsakytą tyrimą VU darbuotojai – Vita Karpuškienė, Aušrytė Rastenienė ir Algirdas Bartkus – vykdė asmeniškai, su tyrimu universitetas neturi jokių ryšių.

Vilniaus universiteto Centrinės akademinės etikos komisija savo sprendime atkreipė dėmesį, kad „sprendžiant iš komisijai pateiktų su projekto vykdymu susijusių dokumentų visumos, darytina išvada, kad šiame sprendime minimi VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytojai tyrime dalyvavo ne kaip universiteto darbuotojai, o kaip nepriklausomi tyrėjai“. Be to, komisijos rašte teigiama, kad „susitarimai su Vilniaus universitetu ar jo padaliniais dėl šio konkretaus tyrimo vykdymo sudaryti nebuvo“.

Pasak A. Kubilienės, tokia oficiali Vilniaus universiteto etikos sargų pozicija kelia nuostabą, nes dar šių metų gegužę savo atsakyme Seimo Sveikatos reikalų komitetui VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dekanė prof. dr. Aida Mačerinskienė rašė: „Tyrimo „Alkoholio vartojimo elgsenos ir įpročių Lietuvoje tyrimas“ [..] atveju VU ir EVAF turi bendradarbiavimo su Lietuvos verslo konfederacija sutartį, sudarytą 2016 m. LVK yra verslo interesus atstovaujanti, legaliai veikianti organizacija, todėl mokslininkai su šia organizacija, kaip ir su kitomis, atlieka įvairius mokslinius tyrimus“.

Reaguodama į VU Centrinės akademinės etikos komisijos pateiktos informacijos neatitikimus su vieša informacija ir siekdama, kad galimas tyrėjų neetiškas elgesys būtų įvertintas, Seimo SRK pirmininkė kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierę prašydama išnagrinėti neva individualiai veikusių trijų tyrėjų veiklą, kuri galimai prieštarauja akademinės etikos principams ir kelia klausimą, ar tokia veikla nėra neteisėtas lobizmas, nes viena iš tyrimo išvadų – keisti akcizus (pavyzdžiui, toks siūlymas suformuluotas pasisakymuose žiniasklaidoje: 2020-07-22 portalo vz.lt publikacija „Alkoholio vartojimo tyrimo išvada: būtina mažinti akcizus“) yra tiesioginis bandymas daryti įtaką teisėkūros procesams.

„Visiškai skirtinga fakulteto ir centrinės administracijos vadovų pozicija kelia klausimą, ar tikrai Vilniaus universitete užtikrinama skaidri ir akademinės etikos reikalavimus atitinkanti mokslinių tyrimų vykdymo praktika? Kaip ji atsiejama nuo verslo grupių vykdomos lobistinės veiklos? Kodėl centrinė Vilniaus universiteto administracija neigia bendradarbiavimo faktą, o viešas tyrimo pristatymas prasideda nuo Vilniaus universiteto ženklo ir kartojamas beveik visose skaidrėse?“, – klausia Seimo SRK pirmininkė A. Kubilienė.

Neskaidriai organizuojami ir vykdomi moksliniai tyrimai kelia abejones dėl to, kas išties formuoja tyrimo klausimus, ruošia duomenų rinkimo metodologiją, interpretuoja gaunamus rezultatus. Jeigu šiuose procesuose dalyvauja ir verslo atstovai, tai asmeninės finansinės tyrėjų paskatos gali būti vertinamos kaip esminis tokio tyrimo ir jo išvadų interesų konfliktas, kuris turi būti atskleistas ir atitinkamai įspėjama apie jo įtaką rezultatams.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė šių metų liepos mėnesį kreipėsi į VU Centrinę akademinės etikos komisiją ir prašė ištirti VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto mokslininkų vykdomo „Alkoholio vartojimo elgsenos ir įpročių Lietuvoje tyrimo“ aplinkybes akademinės etikos požiūriu.

Pasak A. Kubilienės, verslo atstovų organizuotoje spaudos konferencijoje liepos 22 dieną trys Vilniaus universiteto mokslininkai pristatė dar vieno neva nepriklausomo tyrimo rezultatus. Tiek spaudos konferencijos metu, tiek viešai skelbiamoje informacijoje iš esmės nutylėtos esminės tyrimo aplinkybės – kas yra tyrimo iniciatoriai, užsakovai ir finansuotojai. Jeigu tyrimas išties buvo finansuotas tiesiogiai suinteresuotos alkoholio pramonės, tai tokio tyrimo vykdymas ir šios aplinkybės viešas nedeklaravimas būtų esminis akademinės etikos pažeidimas.

Pasak SRK pirmininkės, visais sveikatos apsaugos klausimais turi būti atvira ir skaidri diskusija – joje turi teisę dalyvauti visos suinteresuotos grupės. Tačiau su tuo nesuderinami bandymai tokioje diskusijoje remtis tariamai nepriklausomais tyrimais, kai nėra deklaruojami tikrieji užsakovai ir galimi interesų konfliktai. Tuo pat metu kyla esminės abejonės dėl tokio tyrimo pasirinktos metodikos ir tyrėjų adekvatumo. Tai ne tik žemina mokslo bendruomenės autoritetą, bet ir verčia atmesti tokių nesąžiningų viešos diskusijos dalyvių teikiamus argumentus, kaip nepatikimus ir neatlaikančius akademinės kritikos. 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė

Mob. 8 668 42 680

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą