Įvairenybės

Suderintos UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ sąnaudas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, vartotojams, perkantiems paslaugas bute, kai neįrengti nuotoliniai apskaitos prietaisai suderino 2,63 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, kai įrengta nuotolinė duomenų nuskaitymo sistema – 2,58 Eur/m3 (be PVM).

Šiuo metu taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2012 m. vasario 1 d. 

VKEKK suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Rietavo savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma sudarys 2,08 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 71 proc. Rietavo savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – apie 58 proc. Visas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Higienos normos reikalavimus, iki nustatytų rodiklių išvaloma 99,3 proc. nuotekų.

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ 2011–2015 m. vykdė vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbus Rietave, Sauslaukyje, Kalakutiškėje (darbų vertė 384,3 tūkst. Eur, iš jų ES fondų parama – 326,4 tūkst. Eur), vandens kokybės gerinimo projektai buvo vykdomi Žadvainių, Jaupėnų, Tauravo, Akmenskinės, Spraudžio gyvenvietėse (darbų vertė 175,16 tūkst. Eur, visa suma finansuota iš ES fondų lėšų), Daugėdų, Labardžių, Medingėnų, Giliogirio gyvenvietėse (darbų vertė 175,13 tūkst. Eur, visa suma finansuota iš ES fondų), Medingėnų kaime buvo rekonstruota nuotekų valykla, nuotekų ir vandentiekio tinklai (darbų vertė 269,61 tūkst. Eur, visa suma finansuota iš ES fondų lėšų).

Taip pat bendrovė Rietavo mieste ir Tverų kaime naujai patiesė 3,24 km vandentiekio tinklų (prisijungė 233 vartotojai), 3,81 km – nuotekų tinklų (prisijungė 230 vartotojų). Bendra projekto vertė 199,97 tūkst. Eur, iš jų ES fondų ir valstybės biudžeto lėšos sudarė 189,29 tūkst. Eur.

2017–2019 m. planuojama įgyvendinti investicijų už 1 065,5 tūkst. Eur, iš jų 675,7 tūkst. Eur numatyta finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių fondų paramos lėšomis. Vienas svarbesnių projektų – vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pelaičių kaime (Rietavo sav.): bus nutiesta apie 4,8 km vandentiekio ir 4,6 km nuotekų tinklų, suteikta galimybė prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų prisijungti 187 vartotojams.

2016 m. UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos  patyrė 36,74 tūkst. Eur nuostolių, realizuotas geriamojo vandens kiekis – 148 tūkst. m3.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą