Įvairenybės

Kuriama tarpinstitucinė darbo grupė šviesti visuomenę apie ekologiškus produktus

Nors pastaruoju metu ekologiškas gyvenimo būdas pasaulyje sparčiai populiarėja, visuomenė apie ekologiškus produktus dar neturi pakankamai informacijos. Trūksta žinių, kuo ekologiški produktai skiriasi nuo išaugintų tradiciškai. Kaip jie auginami, perdirbami, kaip vykdoma jų gamybos kontrolė. Painiojamos ekologiškų ir natūralių produktų sąvokos. Dėl žinių trūkumo vartotojai kartais tiesiog nepasitiki ekologiškais produktais ir jų gamintojais. Visa tai stabdo ekologinės gamybos plėtrą. VšĮ „Ekoagros“ ėmėsi iniciatyvos užpildyti šią spragą – sukvietė suinteresuotas institucijas bendradarbiauti, kurti tarpinstitucinę darbo grupę ir kartu rūpintis visuomenės švietimu.

Vakar, sausio 17 d., į pirmąjį susitikimą susirinko institucijų, kurios palaiko šią idėją, pritaria iniciatyvai ir nutarė įsitraukti į bendrą veiklą, atstovai.

„Pagrindinis tarpinstitucinės darbo grupės tikslas bus sukurti ilgalaikį ekologinio visuomenės švietimo ir ekologiškų produktų propagavimo modelį. Pirmojo susitikimo metu pasiūlėme priemones, kurias būtų galima įgyvendinti jau šiais metais. Planuojame rengti bendrus projektus ir socialines akcijas, inicijuoti šviečiamųjų priemonių vaikams įgyvendinimą, organizuoti tarptautinę konferenciją ir kitas veiklas“, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorius prof. dr. Gintautas Labanauskas.

Darbo grupę sudaro VšĮ „Ekoagros“, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos, VšĮ „Sveikatai palankus“ ir ekologiškų produktų gamintojos „AUGA group“ atstovai. Žemės ūkio ministerijos atstovai darbo grupės veikloje dalyvaus patariamojo balso teise. Tokia darbo grupės sudėtis nėra baigtinė. „Kuriant modelį būtina konsultuotis su kuo daugiau suinteresuotų subjektų, identifikuoti jų poreikius, požiūrį ir galimą indėlį. Ir kuo daugiau jų įtraukti į modelio kūrimo procesą“, – sako prof. dr. G. Labanauskas. Tikimasi, kad į darbo grupės veiklą ateityje įsitrauks ir daugiau narių – ūkininkų, prekybininkų, viešojo maitinimo, mokslo ir kitų sektorių atstovų.

Modelio sukūrimui reikalingi finansiniai resursai, tad prieš pradedant jį kurti būtina ieškoti finansavimo šaltinių. Sudaryta darbo grupė užsiims galimų finansavimo šaltinių analize, išnagrinės Europos Sąjungos finansavimo galimybes, taip pat galimybes panaudoti jungtines suinteresuotų partnerių lėšas.

VšĮ „Ekoagros“ yra vienintelė įstaiga Lietuvoje, vykdanti ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos sertifikavimą bei kontrolę. Taip pat viena iš įstaigos funkcijų yra švietėjiška veikla. Įstaiga skleidžia informaciją visuomenei apie ekologiškus bei nacionalinės kokybės produktus, jų auginimą, gamybą, perdirbimą, tiekimą rinkai, įvairiomis priemonėmis siekia didinti vartotojų pasitikėjimą ekologine gamyba.

Pranešimą paskelbė: Irma Minskienė, VŠĮ „Ekoagros“

Parašykite komentarą