Verslas

Startuoja vieni pirmųjų Lietuvos LIFE Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo projektų!

2017-ųjų LIFE programos kvietimas buvo itin sėkmingas Lietuvoje. Šiemet pasirašytos trijų projektų sutartys su Europos Komisijos deleguota EASME agentūra, kuriuose Lietuvos atstovai yra koordinatoriai bei su vienu tarptautiniu projektu, kuriame Lietuvos atstovai yra projekto partneriai. Šie metai taip pat išsiskiria ir tuo, jog net du iš trijų projektų priskiriami Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo prioritetinei sričiai. Iki šiol Lietuvoje didžioji dauguma įgyvendintų projektų buvo gamtiniai.

Platėja ir LIFE pareiškėjų ratas: 2017 m. laimėjusias paraiškas koordinuos UAB „Pageldynių plantacija“, Gamtos tyrimų centras bei Lietuvos ornitologų draugija, kaip partneris tarptautiniame projekte taip pat dalyvaus ir Aleksandro Stulginskio universitetas. Šie projektai spręs įvairias Lietuvos aplinkos problemas, tokias kaip dumblių „žydėjimas“ Kuršių mariose, neužtikrinama tinkama paukščių rūšių apsaugos būklė (tai yra įsipareigojusi atlikti kiekviena ES šalis narė), neišspręstas dideliais kiekiais susidarančio džiovinto nuotekų dumblo panaudojimas.

UAB „Pageldynių plantacija“ 2018–2022 m. vykdys LIFE projektą NutriBiomass4LIFE„Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“. Šiuo tarptautiniu projektu bus siekiama sukurti ir įdiegti parodomąjį didelių miestų pilno ciklo žiedinės ekonomikos modelį, skirtą miestuose susidarančių atliekų, kurios turi daug vertingų maistinių medžiagų – municipalinio vandenvalos nuotekų dumblo ir biomasės pelenų – pilnam panaudojimui biomasės auginimui ir tolimesnei šios biomasės konversijai į atsinaujinančių išteklių energiją miestams. Parodomasis žiedinės ekonomikos modelis bus diegiamas didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – pagrindu, kuriame susidaro apie 20-25 proc. viso šalies nuotekų dumblo.

Antrasis Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo projektas bus įgyvendinamas 2018–2023 m. ir koordinuojamas Gamtos tyrimų centro. Projektas AlgaeService for LIFE„Dumbliai – ekonomiškai pagrįsto ekologinio vandens ekosistemų serviso dalis“ sieks sukurti dumblių „žydėjimų“ vandens ekosistemose prevencijos ir valdymo priemones, siūlant tvarius aplinkosaugos ir ekonominius problemų sprendimus.

Vienintelis 2017 m. kvietimo gamtinis projektas Lietuvoje – LIFE Terns, kurį vykdys Lietuvos ornitologų draugija su partneriais. 2018–2022 m. projektas, kurio pilnas pavadinimas „Suinteresuotų institucijų pajėgumų pritaikymas gerinant upinių ir mažųjų žuvėdrų apsaugos būklę Lietuvoje“ sieks pagerinti buveinių kokybę bei tikslinėms rūšims būtinas apsaugos sąlygas visose mažosios ir upinės žuvėdrų apsaugai svarbiose teritorijose įtraukiant suinteresuotas institucijas į šias veiklas bei išnaudojant jų pajėgumus.

Iki birželio 14 d. Europos Komisijai pateikta daugiau nei 1000 LIFE Aplinkos paprogramės koncepcijų. Koncepcijos gautos iš visų 28-ių Europos Sąjungos šalių. 54 proc. koncepcijų priskiriamos Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo prioritetinei sričiai, 30 proc. Gamtos ir biologinės įvairovės, 16 proc. – Aplinkos valdymo ir informavimo.  Bendra visų Europos Sąjungos koncepcijų – galimų projektų, siekiančių spręsti aplinkos problemas, vertė – 3,3 mlrd. Eurų, iš jų: 1,7 mlrd. Eurų Aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumo srities, 1,3 mlrd. Eurų – Gamtos ir biologinės įvairovės, 350 mln. eurų – Aplinkos valdymo ir informavimo srities. Prašoma Europos Sąjungos parama vykdyti šiuos projektus – 1,8 mlrd. eurų. Deja, ši suma net aštuonis kartus viršija bendrą 217 mln. eurų biudžetą, taigi, tik geriausios idėjos bus atrinktos ir jų pareiškėjai pakviesti dalyvauti kitame atrankos etape.

EASME gautas koncepcijas jau pradėjo vertinti, o atrankos rezultatus planuoja paskelbti spalio mėnesį. Atrinktų koncepcijų pareiškėjai iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos bus kviečiami pateikti pilnas paraiškas.

Norintys dalyvauti LIFE programoje dar gali suskubti teikti paraiškas klimato paprogramės projektams finansuoti. Dėl Lietuvos bendrojo finansavimo Aplinkos ministerijai teikimo terminas klimato ir integruotiesiems projektams yra liepos 16 d. Tuo tarpu, pilnas klimato paraiškas Europos Komisijai per eProposal sistemą reikia pateikti iki rugsėjo 12 d., integruotųjų projektų – iki rugsėjo 5 d.    

Taip pat, norinčius dalyvauti LIFE projektuose ir ieškančius savo veiklai partnerių kviečiame registruotis LIFE projektų idėjų ir partnerių paieškos duomenų bazėje http://db.lifeprojektai.lt arba kreiptis el. paštu info@lifeprojektai.lt. Daugiau informacijos mūsų svetainėje www.lifeprojektai.lt.

Projektą „LIFE gebėjimų stiprinimas Lietuvoje” Nr. LIFE14 CAP/LT/000008 finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa

Pranešimą paskelbė: Kristina Cijūnėlienė, Aplinkos projektų valdymo agentūra

Parašykite komentarą