Įvairenybės

SND tiekimo įmonėms – baudos už nepateiktas reguliuojamos veiklos ataskaitas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) konstatavo, kad suskystintų naftos dujų (SND) tiekimo įmonės UAB „Varėnos dujos“, UAB „Literma“ ir AB „Suskystintos dujos“, nepateikdamos reguliuojamos veiklos ataskaitų už 2019 m., pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas ir skyrė pinigines baudas: UAB „Varėnos dujos“ – 192 Eur*, UAB „Literma“ – 140 Eur**, AB „Suskystintos dujos“ – 2002 Eur*.

Energetikos įstatymas ir Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika nustato pareigą SND tiekimo įmonėms parengti reguliuojamosios veiklos ataskaitas ir užtikrinti, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėnesius jos, kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada pagal VERT nustatytus reikalavimus, būtų pateiktos VERT.

UAB „Varėnos dujos“, UAB „Literma“ ir AB „Suskystintos dujos“, atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl pandemijos, reguliuojamos veiklos ataskaitų už  2019 m. pateikimo terminas VERT buvo pratęstas iki 2020 m. rugpjūčio 15 d.

Reguliuojamos veiklos ataskaitos yra būtinos VERT numatytoms funkcijoms vykdyti – nustatyti valstybės reguliuojamas SND tiekimo kainas, užtikrinant, kad vartotojai už paslaugas mokėtų būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą kainą.

Baudos skyrimas neatleidžia SND tiekimo įmonių nuo pareigų vykdymo – UAB „Varėnos dujos“, UAB „Literma“, AB „Suskystintos dujos“  įpareigotos per  2  mėn. pateikti reguliuojamos veiklos ataskaitas už 2019 m., išaudituotas nepriklausomo auditoriaus pagal VERT nustatytus reikalavimus.

* 0,2 proc. nuo pajamų, gautų iš mažmeninės prekybos SND tiekimo veiklos, gautų 2019 m.

** 0,15 proc. nuo pajamų, gautų iš mažmeninės prekybos SND tiekimo veiklos, gautų 2019 m.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą