Įvairenybės

Siūlomi pakeitimai atliekas apdorojančių įmonių veiklai tobulinti ir prievolėms užtikrinti

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti teisės aktų pakeitimus, kuriais tobulinama atliekų apdorojimo sistema. Pakeitimai užtikrins, kad atliekas apdorojančioms įmonėms nutraukus veiklą jų uždarymas netaptų valstybės rūpesčiu. Šių įmonių veiklos kontrolė bus aiškesnė ir skaidresnė, kils mažiau ginčų vertinant iš perdirbtų atliekų gaminamus produktus, sumažės teisminių ginčų ir su jais susijusių išlaidų. Mažės bendra administracinė našta ūkio subjektams.

Gegužės 1 d. įsigalioja Atliekų tvarkymo įstatyme nustatyta prievolė, kad visos atliekas apdorojančios įmonės, išskyrus nuotekų dumblo apdorojančias savivaldybės įmones, turėtų finansinį užtikrinimą (laidavimo draudimo sutartį, banko garantiją ar maksimaliąją hipoteką) tinkamam ir operatyviam atliekų sutvarkymui įmonėms nutraukus veiklą. 

Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama išvengti atvejų, kai atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, paskelbusios bankrotą, neturi lėšų atliekoms tinkamai sutvarkyti ir kitoms atliekų tvarkymo veiklos užbaigimo priemonėms įgyvendinti.

Teisės aktais siūloma nustatyti atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarką. Nustatomas ir šių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų naudoti ar šalinti atliekų dydis. Taip pat numatoma prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į ketinamų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus, tvarka.  

Be to, būtų sukuriamos teisinės prielaidos Aplinkos apsaugos departamentui (AAD) gauti prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, padengiančią minėtas išlaidas ir organizuoti jų įgyvendinimą, kai įmonė neturi tam lėšų, kad to nereikėtų finansuoti valstybei.

Dar vienas svarbus siūlomas pakeitimas mažinantis administracinę naštą vykdantiems pradinį savo veikloje susidarančių atliekų apdorojimą – išplečiamas veiklų, kurioms netaikomas reikalavimas turėti taršos ar TIPK leidimo, sąrašas. Taip siekiama paskatinti verslą rūšiuoti, smulkinti, suspausti, granuliuoti, džiovinti, supjaustyti, perpakuoti, atskirti, perskirstyti ar maišyti veikloje susidarančias atliekas vietoje, prieš perduodant jas atliekų tvarkytojui.

Numatyta aiški valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės ir sprendimų priėmimo bendroji tvarka, kai siekiama perdirbtas ar kitaip panaudotas atliekas pripažinti produktais. AAD būtų įgaliotas taikyti tam tikras priemones, siekiant patikrinti, ar perdirbtos atliekos pagrįstai nebelaikomos atliekomis atsižvelgiant į nustatytas sąlygas ir reikalavimus. Atliekų perdirbėjo išduodamoje deklaracijoje būtų pateikiama visa informacija, reikalinga pagrįsti nustatytus kriterijus dėl atliekų nebelaikymo atliekomis.

Siekiant sumažinti administracinę naštą verslui rengiant atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą, siūloma didžiausią leistiną laikyti atliekų kiekį nustatyti ne konkrečiam atliekų kodui, o konkrečiam atliekų srautui. Įtraukiama informacija apie atliekų laikymo vietoje laikomų atliekų tankius, kuriuos AAD galės taikyti nustatant laikomų atliekų kiekį ir kt.

Pastabų ir pasiūlymų Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos, Atliekų tvarkymo taisyklių, Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių ir Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo pakeitimo projektams laukiame iki balandžio 25 d., elektroniniu paštu aiste.rakauskiene@am.lt

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą