Verslas

Kaip pasirinkti verslo formą prieš steigiant įmonę?

Nuspręsti imtis verslo gali kiekvienas, tik prieš imantis verta gerai pagalvoti, o kokią gi verslo formą pasirinkti, kad ji atneštų kuo daugiau naudos ir garantuotų sėkmę. Verslo formų sąrašas gana platus – tai ir mažoji bendrija, ir uždaroji akcinė bendrovė, ir individuali įmonė, ir viešoji įstaiga, ir asociacija. Kuri forma gali būti pati palankiausia, tai ir pamėginsime apsvarstyti.

Kuo skiriasi mažoji bendrija nuo uždarosios akcinės bendrovės?

Mažoji bendrija apibūdinama kaip ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, nes jos nariai savo turtu neatsako už neįvykdytas prievoles. Tokią bendriją gali steigti ne daugiau kaip dešimt fizinių asmenų, nors gali būti ir vienas steigėjas. Tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo, nes jos akcininkai neatsako už bendrovės neįvykdytas prievoles. Tačiau tokio tipo bendrovė privalo turėti ne mažesnį kaip pustrečio tūkstančio eurų dydžio įstatinį kapitalą. UAB gali steigti ir vienas, ir daugiau fizinių ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas.

Kaip apibūdinamos – individuali įmonė ir viešoji įstaiga?

Individuali įmonė yra neribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo, už jos neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. Tokios įmonės savininku gali būti tik viena fizinis asmuo, kuris negali būti antros individualios įmonės savininku. Viešoji įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris užsiima viešųjų interesų tenkinimu, kai vykdoma visuomenei naudinga veikla.

Kada verta steigti viešąją įmonę, kada mažąją bendriją, o kada UAB?

Kadangi viešoji įstaiga yra savita verslo forma, leidžianti uždirbti pelną, tačiau kaip įmonės steigėjas, jos vadovas neturi teisės to pelno pasiimti dividendų pavidalu. Kaip tada juo pasinaudoti? Ogi per darbo užmokestį, nes jo nedraudžiama didinti. Kuo daugiau uždirbsite pelno, tuo labiau galėsite didinti atlyginimą.

Mažoji bendrija yra skirta šeimos verslui, kuriam nereikia įstatinio kapitalo, todėl nebūtina turėti iki galo suformuotą verslo idėją. Šios verslo formos gali imtis didelių užmojų nesiekiantys asmenys.  O UAB jau kitas reikalas, ši verslo forma gali imtis brandesnių idėjų, nes bendrovei privaloma turėti įstatinį kapitalą, o vadovas yra įpareigojamas siekti sėkmingų verslo rezultatų. Jeigu jums vis dar sunku apsispręsti, patarimo kreipkitės į internetinę įmonę: https://www.eureka.lt/.

Pranešimą paskelbė: Ona Šablauskaitė, UAB Market Rats

Parašykite komentarą