Verslas

Šiemet vidaus rinkoje pasiskolinta beveik 1,7 mlrd. eurų

Šiemet Lietuvoje surengti 48 aukcionai, kurių metu vidaus rinkoje pasiskolinta beveik 1,7 mlrd. eurų. Populiariausios buvo 5 metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) emisijos – jų išleista už 545 mln. eurų. Šių metų aukcionų rezultatai ir tendencijos bei kitų metų skolinimosi planas pirmadienį aptarti kasmetiniame Finansų ministerijos ekspertų ir Lietuvos VVP aukcionų dalyvių, Nasdaq biržos ir depozitoriumo bei Lietuvos banko atstovų susitikime.

Vyriausybė, įgyvendindama skolinimosi strategiją, vidaus rinkos aukcionuose kasmet išplatina VVP už 1-1,2 mlrd. eurų. Šiais metais platintos 3, 5, 7 ir 10 metų trukmės Vyriausybės obligacijos. Visa VVP paklausa šiemet surengtuose aukcionuose siekė 3,9 mlrd. eurų.

2022 m. vidaus rinkoje taip pat buvo suorganizuoti ir 6-i euroobligacijų pildymo aukcionai. Investuotojams buvo pasiūlytos 4-ių skirtingų trukmių (1-10 metų likutinės trukmės) emisijos, šiuose aukcionuose pasiskolinta 425 mln. eurų iš minėto 1,7 mlrd. eurų.

„Šie metai, kaip ir praėjusieji, buvo kupini iššūkių – nuo rusijos pradėto karo Ukrainoje iki energijos kainų šoko. Nors finansų rinkos buvo nepastovios, sėkmingai užbaigėme šių metų skolinimosi programą vidaus ir užsienio rinkose. Šiuo metu Lietuva turi komfortabilius grynųjų pinigų rezervus iždo sąskaitose, tikimės, kad šiuos metus pabaigsime mažesniu nei planuota biudžeto deficitu“, – sako finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

2023 m. Lietuva planuoja skolintis apie 6,6 mlrd. eurų. Dalį lėšų planuojama pasiskolinti užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas – apie 4,0 mlrd. eurų, kitą dalį – skolinantis vidaus rinkoje išleidžiant VVP – apie 1,9 mlrd. eurų. Taip pat apie 0,6 mlrd. eurų numatyta pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų ir Europos Sąjungos pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę. 2023 m. planuojama investuotojams ir toliau pasiūlyti vietos rinkoje aukciono būdu įsigyti užsienio kapitalo rinkose išplatintų euroobligacijų emisijų papildymus. Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius. Kitąmet planuojama sukaupti 0,7 mlrd. eurų 2014 m. išleistai ir 2022 m. vidaus rinkoje du kartus papildytai euroobligacijų emisijai išpirkti 2024 m. sausį.  

Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2023 m. bus finansuojamos iš 2022 m. sukaupto lėšų likučio – apie 1,0 mlrd. eurų ir grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų – 0,03 mlrd. eurų.

Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2023 m. pabaigoje sudarys apie 30,2 mlrd. eurų arba 43,0 procento prognozuojamo bendrojo vidaus produkto.

Papildoma informacija:

  • VVP – pagrindinė valstybės skolinimosi priemonė.  Tai valstybės vardu vidaus ar užsienio rinkose  išleidžiami vertybiniai skolos popieriai, patvirtinantys jų turėtojo teisę numatytais terminais gauti jų nominalią vertę atitinkančią sumą, palūkanas ar kitą ekvivalentą.
  • VVP aukcionus planuoja ir išleidžiamų VVP charakteristikas nustato Finansų ministerija, organizuoja AB Nasdaq Vilnius.
  • VVP aukcionuose gali dalyvauti tik tos licencijuotos kredito įstaigos ir finansų maklerio įmonės, kurios atitinka Finansų ministerijos VVP aukciono dalyviams nustatytus reikalavimus ir yra pasirašę su Finansų ministerija VVP aukciono dalyvio sutartis. Šiuo metu Lietuvos VVP aukcionuose dalyvauja AS „Citadele banka“ (Latvija), AS „Luminor Bank“, AB „SEB bankas“, AB „Swedbank“, AS „Swedbank“ (Latvijos komercinis bankas), AB „Šiaulių bankas“ bei „Erste Group Bank AG“ (Austrijos komercinis bankas).
  • Atsiskaitymą už VVP organizuoja Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas), taikydamas vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo (angl. delivery versus payment) principą. Euroobligacijų aukcionuose atsiskaitymą taip pat organizuoja Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas per savo sąsają su Clearstream Luxembourg. Visi vidaus rinkoje platinami VVP yra registruojami Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume ir įtraukiami į Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąrašą, išskyrus euroobligacijas, kurios yra registruotos Euroclear ir Clearstream Luxembourg ir įtrauktos į Liuksemburgo vertybinių popierių biržos sąrašus.

Pranešimą paskelbė: Daiva Baužienė, LR Finansų ministerija

Parašykite komentarą