Verslas

Šiaulių bankas ir Europos investicijų bankas pasirašė sutartį dėl daugiabučių renovavimo programos finansavimo

Pirmuoju Europos investicijų banko (EIB) finansiniu partneriu Lietuvoje, panaudojant JESSICA finansinį instrumentą, tapo Šiaulių bankas. Šiandien EIB viceprezidentė Eva Srejber ir Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus Vilniuje pasirašė sutartį dėl daugiabučių namų atnaujinimo programos finansavimo. „Tai labai svarbus etapas EIB ir JESSICA veikloje, – sakė EIB viceprezidentė Eva Srejber. – Mes labai džiaugiamės, kad Lietuvos Vyriausybė JESSICA iniciatyvą vertina kaip efektyvią priemonę, panaudojant Europos Sąjungos struktūrinius fondus tvariai miestų plėtrai bei šalies ekonomikos augimo skatinimui”. Šiaulių banką tarpininku EIB pasirinko, įvertinęs banko patirtį, bendradarbiaujant su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, banko sutikimą prisiimti dalį rizikos bei atsižvelgęs į banko taikomus administravimo ir kitus mokesčius. Pagal sutarties sąlygas daugiabučių namų modernizavimui Šiaulių bankas suteiks kreditų, kurių bendra suma siekia 6 mln. eurų (daugiau kaip 20 mln. litų). Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkai kreditus gaus už 3 proc. metinių palūkanų, jiems bus taikomo palankūs kredito grąžinimo terminai. „Prioritetas bus teikiamas tiems daugiabučiams namams, kuriuose šilumos energija naudojama neekonomiškai. Nors ir šiek tiek vėluojančios, tačiau tai bus naujos galimybės, siekiant efektyviai eksploatuoti senus daugiabučius gyvenamuosius namus ir didinant jų energetinį efektyvumą. Šiuo metu bankas rengia finansavimo procedūras bei sutarčių projektus ir artimiausiu metu pakvies daugiabučių namų bendrijas teikti paraiškas būsto renovavimui”, – sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus. EIB skelbtame konkurse teikti lengvatines paskolas dalyvavo septyni bankai. Be Šiaulių banko buvo atrinkti SEB bankas bei „Swedbank”. Naujos valstybės remiamos renovacijos programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas butų savininkams atnaujinti ir modernizuoti daugiabučius namus bei gyvenamąją aplinką, užtikrinti efektyvią esamo būsto priežiūrą ir modernizavimą, garantuoti racionalų energijos išteklių naudojimą, mažinti sunaudojamos energijos sąnaudas ir išlaidas už šildymą. Šią programą padedantis įgyvendinti JESSICA instrumentas – tai Europos Komisijos ir Europos investicijų banko iniciatyva, skirta darnių miestų plėtros projektų investicijų skatinimui.

Parašykite komentarą