Studijos

Seimui pristatytas naujas Dainų švenčių įstatymo projektas

2022 m. rugsėjo 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas pradėjo svarstyti kultūros ministro Simono Kairio pristatytą naują Dainų švenčių įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti nepertraukiamą dainų švenčių tradicijos išsaugojimą.

Naująja įstatymo redakcija planuojama numatyti efektyvesnes dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo, tęstinumo ir plėtros bei dainų švenčių organizavimo priemones, detaliau reglamentuoti kompetencijų pasiskirstymą ir funkcijas tarp institucijų, atsakingų už dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimą, taip pat suteikti finansines garantijas šventės tradicijų tęstinumui.

Įstatyme taip pat būtų aiškiau apibrėžtos naujos institucijų funkcijos, išplėstas jų sąrašas įtraukiant į jį Užsienio reikalų ministeriją ir aukštąsias mokyklas, Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) būtų įpareigotas teikti ataskaitas Dainų švenčių tarybai ir Dainų švenčių tarpinstitucinei komisijai.

Naujomis teikiamomis nuostatomis dėmesį numatoma skirti mėgėjų meno kolektyvams: ketinama įteisinti jų aprūpinimą tautiniais, archeologiniais, istoriniais kostiumais ir muzikos instrumentais, kategorijų suteikimą mėgėjų meno kolektyvams, jų skatinimą. Taip pat būtų apibrėžtos Lietuvos dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, Lietuvoje vykstančios Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“ sandaros, numatyta, kad šių dainų švenčių renginiai būtų viešinami visose Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programose, svetainėse ir tinklalaidėse.

Siekiant efektyviau suderinti skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų indėlį ir veiksmus, būtų įtvirtintos naujos nuostatos, įpareigojančios LNKC ir Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, savivaldybes, kuriose vyksta dainų švenčių renginiai, spręsti klausimus, susijusius su dainų švenčių dalyvių apgyvendinimu, maitinimu.

Artimiausia Lietuvos dainų šventė vyks 2024 m., minint šios UNESCO Reprezentatyviajame žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše esančios tradicijos 100-metį.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIVP-1910) balsavo 100 Seimo narių, prieš – 1, susilaikė 2 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Kultūros komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti spalio 18 d.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą