Įvairenybės

Komisijos, tyrusios galimus EXPO skyriaus darbuotojų tarnybinius nusižengimus, baigė darbą

Aplinkos ministerijos sudarytos komisijos galimiems EXPO skyriaus vadovo Romo Jankausko bei vyriausiojo specialisto Manto Svečiulio tarnybiniams nusižengimams ir darbo pareigų galimiems pažeidimams tirti baigė darbą. Komisijos nenustatė pažeidimų, susijusių su finansine veikla ir darbo organizavimu. Dėl konkrečių asmenų liudijimų tyrimų komisijoms apie galimus Lygių galimybių įstatymo pažeidimus surinkta informacija ir išvados perduotos tirti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašoma įvertinti, ar R. Jankausko ir M. Svečiulio veiksmuose yra lygių galimybių pažeidimo požymių ir informuoti Aplinkos ministeriją.

Komisija, sudaryta galimam Aplinkos ministerijos EXPO skyriaus vedėjo R. Jankausko tarnybiniam nusižengimui tirti, pripažino, kad minėtas valstybės tarnautojas tarnybinio nusižengimo nepadarė. Tačiau, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, komisija įspėjo R. Jankauską ateityje atlikti valstybės tarnautojo funkcijas atidžiai ir profesionaliai, vadovaujantis valstybės tarnautojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Komisija dėl galimai padaryto EXPO skyriaus vyriausiojo specialisto M. Svečiulio darbo pareigų pažeidimo tyrimo nustatė, kad jis netinkamai vykdė pareigą pateikti privačių interesų deklaraciją. M. Svečiulis įspėtas, kad per ateinančius 12 mėn. padarius kitą tokį pat darbo pareigų pažeidimą su juo gali būti nutraukta darbo sutartis.

Aplinkos ministerija pranešimą „Dėl nederamo Lietuvos paviljono parodoje „EXPO 2020“ generalinio komisaro R. Jankausko ir direktoriaus M. Svečiulio elgesio, darbo sąlygų bei techninių problemų Lietuvos paviljone“ gavo 2022 m. balandžio 6 d. Pranešime nurodoma, kad parodos „EXPO 2020“ metu minėti asmenys galimai elgėsi neetiškai, vartojo įžeidžiančius išsireiškimus, galimai būta ir seksualinio priekabiavimo atvejų.

Šio pranešimo nagrinėjimui ir galimo tarnybinio nusižengimo ir darbo pareigų pažeidimo tyrimams ministerijoje buvo sudarytos ir atvejus nagrinėjo dvi komisijos.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą