Įvairenybės

Seimo Žmogaus teisių komitetas sveikina Lietuvos žmogaus teisių centrą 25 metų veiklos proga

2019 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai         

 

Lietuvos žmogaus teisių centas – viena pirmųjų žmogaus teises ginančių nevyriausybinių organizacijų, įsteigtų atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Ši organizacija nuo pat savo veiklos pradžios iki dabar buvo nuosekli žmogaus teisių švietėja, kovotoja, skelbianti visuomenei žmogaus teisių vertybes ir gilinanti piliečių žinias ugdanti jaunąją kartą laisvės, tarpusavio pagarbos ir supratimo idealais.

Lietuvos žmogaus teisių centro inicijuotas ir organizuojamas tarptautinis dokumentinių žmogaus teisių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ tapo žmonių, ypač jaunimo, laukiamu kasmetiniu įvykiu. Šis festivalis tapo vienu ryškiausių rudeninių renginių Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Juk kinas – bene pati įtaigiausia priemonė, kuri gali perduoti žinią ar idėją, ugdyti empatiją kitokiam žmogui nei esi tu.

Lietuvos žmogaus teisių centras įvairiomis priemonėmis visus 25 veiklos metus ugdė visuomenės, taro jų – ir politikų, supratimą apie žmonių tarpusavio darnius santykius, apie žmogaus teisių prigimtį ir šio instituto didžiulę naudą bendram visuomenės gėriui. Centro nariai aktyviai dalyvavo svarstant įstatymus ir teikiant pasiūlymus, įtikinamai ir profesionaliai kalbėjo apie nepakantumo žalą darniam sugyvenimui visuomenėje.

Žmogaus teisių komitetas sveikina visą Lietuvos žmogaus teisių centro komandą 25 metų centro veiklos proga, linki ir toliau likti nuosekliais, kūrybingais, iniciatyviais ginant ir puoselėjant žmogaus teises Lietuvoje. Su Gimtadieniu!

Lietuvos žmogaus teisių centro uždaviniai:

Skleisti žinias apie Europos Sąjungoje ir visoje tarptautinėje bendruomenėje pripažįstamus žmogaus teisių apsaugos standartus, skatinti tolerancijos plėtotę bei ugdyti pagarbą įvairovei.

Stiprinti visuomenės gebėjimus kovojant su pažeidžiamų visuomenės grupių ir mažumų diskriminacija.

Kelti probleminius žmogaus teisių apsaugos klausimus, inicijuoti mokslinius žmogaus teisių srities tyrimus ir teikti jų sprendimo būdus įstatymų leidėjui ir Vyriausybei.

Parengė

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą