Įvairenybės

Seimo Žmogaus teisių komitetas: lygioms galimybėms užtikrinti skiriamas nepakankamas dėmesys –  trūksta finansavimo prevencinei ir švietėjiškai veiklai

2022 m. kovo 23 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

           

Žmogaus teisių komiteto posėdyje lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė pristatė lygių galimybių kontrolieriaus 2021 m. veiklos ataskaitą. Kontrolierė pažymėjo, kad  praėję metai buvo neįprastai įtempti: pandemija, jos įtaka dar didesniam skirtingų grupių pažeidžiamumui, išaugę neapykantos kalbos mastai, padidėjęs prieglobsčio prašytojų skaičius. Visa tai turėjo įtakos kasdienei tarnybos veiklai – 2021 m. skundų ir kreipimųsi  į Tarnybą skaičius perkopė 1000.

Komitetas nusprendė kreiptis į Vyriausybę su siūlymu savo kompetencijos ribose išanalizuoti pateiktas rekomendacijas ir pateikti Komitetui rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Komitetas tęs Kontrolierės pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę ir tolesniuose komiteto posėdžiuose plačiau nagrinės klausimus pagal atskiras sritis.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vadovė informavo, kad 2021 metais į Tarnybą daugiausia kartų buvo kreiptasi dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu – 203 kartus, tai sudaro 20 proc. visų kreipimųsi; negalios pagrindu – 125 (12 proc.), amžiaus pagrindu – 110 (11 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais kreiptasi kur kas mažiau: dėl socialinės padėties bei įsitikinimų ar pažiūrų – po 51 kartą, dėl tautybės – 49 kartus; dėl lytinės orientacijos – 44 kartus, dėl pilietybės – 18 kartų. Beveik 4 proc. kreipimųsi pernai buvo gauta dėl daugialypės diskriminacijos, t. y. buvo kreiptasi dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu.

B. Sabatauskaitė apgailestavo, kad nuo 2016 m., kai lygių galimybių kontrolieriui buvo priskirta funkcija vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, iki šiol Tarnyba nė vienais metais nėra sulaukusi tikslinio finansavimo.

Kontrolierė taip pat atkreipė Komiteto narių dėmesį į tai, kad vis dar delsiama priimti Partnerystės ir Lyties tapatybės pripažinimo įstatymus, ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

B. Sabatauskaitė rekomendavo numatyti konkrečias prevencines priemones įgyvendinant veiksmingas smurto prevencijos programas, koreguoti valstybės politiką darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo srityje: gerinant tėvams prieinamų paslaugų infrastruktūrą, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų reglamentavimą, asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo priemonių įgyvendinimą. Tarnybos vadovė paragino šalinti kliūtis, su kuriomis susiduria asmenys, gaunantys viešąsias paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijose, atkreipti dėmesį į alternatyvių (ne elektroninių) paslaugų teikimo būdų sudarymą. Ypatingą dėmesį raginama skirti neįgalių asmenų būtinų paslaugų plėtrai ir šių paslaugų prieinamumui, siūlytina peržiūrėti pensijų apskaičiavimo asmenims su negalia metodiką, praplėsti Užimtumo įstatyme apibrėžiamas subsidijuojamas tinkamo sąlygų pritaikymo darbo vietoje priemones, atsižvelgiant į asmens negalią ir poreikius.

Daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Rūta Ragaliauskienė, tel. (8 5) 239 6821, el. p. ruta.ragaliauskiene@lrs.lt

 

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą