Politika ir teisė

Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupės nariai diskutavo su Estijos lietuvių bendruomene

2021 m. vasario 15 d. pranešimas žiniasklaidai

Vasario 12 d. Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupės pirmininko Andriaus Kupčinsko iniciatyva surengtas nuotolinis grupės narių posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Estijos Respublikoje Giedrius Apuokas, Estijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Rita Kuzminienė ir kiti Estijos lietuvių bendruomenės nariai.

Lietuvos Respublikos ambasadorius Estijos Respublikoje G. Apuokas išsamiai supažindino su Estijos aktualijomis, Lietuvos ir Estijos bendradarbiavimu skirtingose srityse.

Susitikimo metu didžiausias dėmesys buvo skirtas pamokoms, kurias Lietuva galėtų išmokti iš Estijos, iššūkiams, su kuriais susiduria Estijoje gyvenantys lietuviai. A. Kupčinsko teigimu, jis, kaip Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Estijos Respublika grupės pirmininkas ir Baltijos Asamblėjos prezidentas (2021 m. Lietuva pirmininkauja Baltijos Asamblėjai), stengiasi palaikyti glaudų ryšį su Estijoje gyvenančiais lietuviais, kad kuo geriau suvoktų kontekstą ir aktualijas.

Diskutuota, kaip bendromis pastangomis būtų galima stiprinti Lietuvos ir Estijos bendradarbiavimą. Ypatingas dėmesys skirtas Lietuvos žinomumo didinimo Estijoje klausimui. Estijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Rita Kuzminienė teigė, kad pastarąjį pusmetį Estijos dėmesys Lietuvai labai išaugo: nuo Seimo rinkimų Lietuvoje stebėjimo pereita prie COVID-19 pandeminės situacijos Lietuvoje vertinimo. Tai lėmė, kad Lietuva dabar Estijos žiniasklaidoje minima žymiai dažniau nei anksčiau. R. Kuzminienė paragino šį Lietuvai išaugusį dėmesį išnaudoti, suteikti jam pozityvumo. „Lietuvos diaspora Estijoje galėtų būti tarpininkai tarp Lietuvos ir Estijos“, – teigė Estijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė.

Nuo 1990 m. Estijos lietuvių bendruomenė yra Pasaulio lietuvių bendruomenės narė, taip pat priklauso Estijos tautinių mažumų bendrijai. Nors Estijos lietuvių bendruomenė nėra ypač skaitlinga, joje didelė skirtingų kartų ir interesų įvairovė, o patys nariai sutelkti, kūrybingi ir orientuoti į kultūrinio turtinimo veiklą.

Ryšių su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizacijomis stiprinimas – vienas iš ilgalaikių Lietuvos Respublikos Seimo tarptautinio bendradarbiavimo prioritetų.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą