Studijos

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas vieningai sutarė: švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimas turi būti keliamas

2021 m. birželio 16 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas šios dienos posėdyje svarstė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 7, 8, 14 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-623, kurio tikslas yra pagerinti specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, judesio korekcijos specialistų, psichologų asistentų, psichologų ir socialinių pedagogų (toliau kartu – švietimo pagalbos specialistai) darbo apmokėjimą nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., kad išnyktų atotrūkis nuo mokytojų darbo užmokesčio, didėtų šios profesijos patrauklumas ir būtų sudarytos prielaidos veiksmingam įtraukiajam ugdymui, užtikrinant tinkamą švietimo pagalbą mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose.

Šiam projektui komiteto nariai pritarė bendru sutarimu ir teikia Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projektą Nr. XIVP-623(2).

Svarbiausi projekto uždaviniai yra:

-pagerinti švietimo pagalbos specialistų darbo apmokėjimą, kad išnyktų atotrūkis nuo mokytojų darbo užmokesčio;

-sumažinti darbo apmokėjimo sąlygų netolygumus tarp skirtingą švietimo pagalbą teikiančių ar skirtingose įstaigose dirbančių švietimo pagalbos specialistų;

-detaliai reglamentuoti judesio korekcijos specialistų darbo apmokėjimo sąlygas;

-padidinti švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų (švietimo pagalbos įstaigų vadovų, taip pat jų pavaduotojų ir švietimo pagalbos įstaigų skyrių vedėjų, kurių darbas laikomas pedagoginiu) darbo užmokestį;

-patikslinti nuostatas dėl švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų (mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų vadovų, mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui ir ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų) kasmetinio veiklos vertinimo.

Projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas kitą savaitę, birželio 22 d.

Daugiau informacijos:

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja Deimantė Žegunė

Tel. (8 5) 239 6791, el. p. deimante.zegune@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą