Įvairenybės

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas aptarė padėtį Lietuvos darbo rinkoje ir karo pabėgėlių iš Ukrainos įtraukimą į užimtumo sistemą

2022 m. kovo 25 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas aptarė klausimą dėl padėties Lietuvos darbo rinkoje ir karo pabėgėlių iš Ukrainos įtraukimo į užimtumo sistemą. Vertinant praėjusius metus, posėdyje dalyvavusi Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė pažymėjo, kad sparčiausiai mažėjo registruotas jaunimo nedarbas. Per metus darbo neturinčio jaunimo Lietuvoje sumažėjo 2,3 karto, ir tai labiausiai prie pokyčių prisitaikiusi grupė, kurios nedarbo lygis artimas kitų ekonomiškai stiprių valstybių jaunimo nedarbo lygiui.

Iššūkiu išlieka vyresnio amžiaus asmenų užimtumas ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Vyresnio amžiaus bedarbiai mažiau motyvuoti keisti profesiją, sunkiau prisitaiko prie pokyčių, o paskutinį pusmetį kas antra įregistruota laisva darbo vieta – kvalifikuotiems darbininkams ir operatoriams. Tačiau stebima teigiama tendencija asmenų su negalia integracijoje į darbo rinką, o registruoto nedarbo lygis iš esmės sugrįžta į priešpandeminį. Nedarbo mažėjimą sąlygojo prie pandemijos prisitaikę verslai, augęs jų gyvybingumas ir taiklesnės COVID-19 pandemijos valdymo priemonės.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorė Julita Varanauskienė pažymėjo, kad naujų nedarbo draudimo išmokų skiriama tiek, kiek ir prieš pandemiją. Per metus „į rankas“ vidutinės darbo pajamos padidėjo apie 10 proc., sparčiausiai jos augo apgyvendinimo ir maitinimo veikloje.

Atsižvelgiant į šių dienų realijas dėl humanitarinės krizės Europoje, siekiant Ukrainos karo pabėgėliams padėti sklandžiai įsitraukti į Lietuvos darbo rinką ir užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, Užimtumo tarnyboje sukurti Pagalbos nuo karo Ukrainoje pasitraukusiems proceso stebėsena ir valdymas. Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė patikino, kad dedamos visos pastangas, jog kvalifikacijų pripažinimo procesas būtų maksimaliai greitas.

Užimtumo tarnyboje užsiregistravusių ukrainiečių skaičius yra apie 6200, o jiems registruotų darbo pasiūlymų skaičius siekia 4676 (kovo 24 d. duomenys). Užimtumo tarnybos pastebėjimu, ukrainiečiai, iš kurių 90 proc. darbo ieškančių asmenų yra moterys, noriai imasi įvairių darbų, o laukdami įgytos kvalifikacijos pripažinimo, sutinka dirbti ir nekvalifikuotus darbus. Posėdyje dalyvavęs VŠĮ Ukrainiečių darbo teisių gynimo centro atstovas (advokatas) Sergijus Bedryga išreiškė padėką Lietuvos institucijoms už pagalbą Ukrainos žmonėms.

Po diskusijų su vykdomosios valdžios atstovais ir socialiniais partneriais Komitetas, siekdamas spartesnio karo pabėgėlių, kurių absoliuti dauguma yra moterys su vaikais, įsitraukimo į užimtumo sistemą ir kasdienį gyvenimą, rekomendavo:

1. Vyriausybei ir Lietuvos savivaldybių asociacijai – svarstyti galimybę įsteigti nacionalinio lygmens karo pabėgėlių iš Ukrainos klausimams informacinį koordinavimo centrą, o savivaldybėms – savivaldybės lygmens analogiškus centrus.

2. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – paspartinti procesus:

2.1. sudarant didesnes galimybes namų vaikų darželių plėtrai, atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikį (ypač didžiosiose savivaldybėse);

2.2. kvalifikacijoms pripažinti.

3. Socialinei apsaugos ir darbo ministerijai – sukurti ir įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu koordinuojamą būsto užtikrinimo karo pabėgėliams sistemą.

4. Socialiniams partneriams – užtikrinant orias ir sveikas darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui, teikti informaciją darbo teisės klausimais darbuotojams suprantama kalba ir kitomis priemonėmis didinti jų informuotumą su darbu susijusiais klausimais.

 

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro parengta informacija

Tel. (8 5) 239 6882

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą