Studijos

Seimo nario Roberto Šarknicko pranešimas: „Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija turi moralinę teisę grįžti į Prezidentūrą“

2020 m. gruodžio 3 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Kultūros komiteto posėdyje pristačiau įsisenėjusią problemą dėl Jono Basanavičiaus premijos įteikimo peripetijų. Praeitą kadenciją su Etninės globos taryba siekėme, kad būtų atstatytas Jono Basanavičiaus premijos statusas ir tai pavyko padaryti – ji buvo prilyginta nacionalinėms premijoms. Dabar dar liko svarbu atstatyti ir garbingą tradiciją, kai ši reikšminga premija įteikiama kartu su nacionalinėmis premijomis Prezidentūroje. Šią premiją įteikia šalies Prezidentas.

Klausimas, kodėl to reikia arba kodėl to nori garbingi visuomenės veikėjai? Galima sakyti, kad ir dėl paskelbtų Tautodailės metų 2020-aisiais. Bet pagrindinė to priežastis, kad ne vienus metus dėl visiškai neaiškių priežasčių ši garbinga tradicija buvo apmarinta ir nuleista į žemesnio lygio apdovanojimus bei vertinimus. Jono Basanavičiaus premija yra įteikiama „Tautos gyvasčiai“ atstovaujančių tautodailės, etninės kultūros sektoriaus žmonėms. Viena premija – kartą per metus.

Nemanau, kad didelis būrys garbingų visuomenininkų, kurie kuria Lietuvą ir jos įvaizdį, turi būti antrame plane, nes jie ir taip savo darbuose yra mažai matomi, pagerbiami. Jų darbai saugo, ugdo ir augina mūsų Lietuvos pamatines vertybes. Tai labai svarbu, nes XXI amžiaus kapitalizmas, materializmas vis labiau nustumia mūsų tikras ir įdomias Lietuvos pamatines vertybes, unikalias tradicijas, kuriomis domisi ne tik mūsų lietuviai, bet ir vis didėjantis užsieniečių skaičius. Labai svarbu būti įdomiems, kūrybingiems ir tuo pačiu labai svarbu gerbti, saugoti mūsų tuos žmones, kurie kuria Lietuvą.

Pagal Nacionalinės Jono Basanavičiaus Premijos nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 644) 29 punktą: „Premijos laureato diplomas ir ženklas įteikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (Vasario 16-osios) proga kartu su Nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis.“ Jau daugelį metų Nacionalines kultūros ir meno premijas laureatams įteikia Prezidentas.

Ši garbinga nacionalinė Jono Basanavičiaus premija turi visišką moralinę teisę būti perkelta iš antro į pirmą, atgal į Prezidentūrą, kurioje ceremonija vyko 1992–2000 metais. 

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą