Teisėsauga, kriminalai

Seimo nario Luko Savicko pranešimas: „Teismas pripažino, kad degalai iš valstybės rezervo į rinką be privalomojo biodegalų priedo buvo tiekiami neteisėtai“

2021 m. lapkričio 17 d. pranešimas žiniasklaidai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš dalies patenkino Seimo nario Luko Savicko skundą dėl valstybės degalų rezerve paliktos spragos, kuri leidžia „apeiti“ įstatymus ir į rinką tiekti grynus naftos degalus be privalomojo kiekio biodegalų priemaišos. Teismas pripažino, kad kokybės rodiklių 7 punktas, numatantis benzinui ir dyzelinui, parduodamiems iš valstybės atsargų, išimtį ir atleidžiantis įmones nuo pareigos įmaišyti privalomą biodegalų kiekį, yra neteisėtas.

Į teismą su prašymu pradėti bylą parlamentaras Lukas Savickas kreipėsi kilus abejonėms, kad 2010 metais susisiekimo, aplinkos ir energetikos ministrų įsakymas nustatyti išimtis dėl biodegalų nenaudojimo ar naudojimo mažesniu kiekiu, kai valstybės rezervo degalų atsargos parduodamos į rinką, iš tiesų galimai prieštarauja net keliems galiojantiems įstatymams ir Europos Tarybos direktyvai, o degalų pardavėjams leidžia pasinaudoti situacija savo naudai ir taip sukelti žalą šalies ekonomikai.

Alternatyvių degalų įstatymas numato, kad Lietuvoje esančios degalinės turi prekiauti benzinu, kurio kiekviename litre yra ne mažiau kaip 6,6 proc. biodegalų, ir dyzelinu, kurio kiekviename litre yra ne mažiau kaip 6,2 proc. biodegalų.

Skundžiamas įsakymas numato, kad iš valstybės rezervo atsargų parduodamas benzinas ir dyzelinas savo sudėtyje gali turėti ir mažesnį biodegalų kiekį ar visai jų neturėti, jei privalomo biodegalų kiekio įmaišymas pažeistų numatytus kokybės rodiklius.

Skaičiuojama, kad dėl šios ydingos tvarkos kasmet į rinką patenka apie 80 tūkst. tonų degalų be biopriedų – toks kiekis sudaro iki 1 mėn. Lietuvoje parduodamų degalų kiekio.

„Ši spraga lėmė, kad nepaisant reikalavimų rinkoje buvo prekiaujama vien tik iš naftos pagamintu benzinu ir dyzelinu. Tokie žingsniai lėtino Lietuvos įsipareigojimus dėl klimato kaitos mažinimo, ir, aišku, prastą atsinaujinančių energetikos rodiklių transporto sektoriuje pasiekimą. Visai šiai situacijai susiklostyti įtakos turėjo ir neteisėto trijų ministrų įsakymo reikalavimo iš valstybės degalų rezervo realizuojamus degalus tiekti rinkai be biopriedų“, – galimą ministrų įsakymo žalą vartotojams ir visai šalies ekonomikai traktuoja Seimo narys Lukas Savickas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo sprendime papildomai pasisakė ir dėl to, kad Energetikos ministerija turės būti aktyvesnė ir tinkamai vertinti kiekvieną situaciją dėl nemaišymo individualiai.

„Džiaugiuosi šiandieniniu teismo sprendimu, nes jis iš dalies leis išvengti tokių degalų prekeivių piktnaudžiavimo atvejų ateityje ir nepaisant to, iš kokio rezervo bus įsigyti degalai, jie turės į juos įmaišyti privalomąją biodegalų dalį. Taip pat šis sprendimas tiesiogiai palies visus vartotojus, kurie perka degalus ir už juos permoka, gaudami gryną naftos produktą be biopriedų, bei biodegalų gamintojus ir žemdirbius, kurių pajamos tiesiogiai susiję su kuriamos produkcijos panaudojimu“ – teismo sprendimu džiaugiasi L. Savickas.

Pranešimą paskelbė: Valdas Sinkevičius, LRS kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyrius

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą