Įvairenybės

Seimo nario Arvydo Pociaus pranešimas: „Turime užtikrinti tinkamą karių integraciją į civilinį gyvenimą“

2021 m. kovo 20 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Arvydas Pocius teigia, kad Lietuvos kariuomenėje tarnavusių karių įsteigtos nevyriausybinės organizacijos (NVO) atlieka svarbų vaidmenį Lietuvos vidaus politikoje. Pasak Seimo nario, karių įkurtoms NVO turi būti skiriamas įvairiapusis tiek politikų, tiek vyriausybinių institucijų dėmesys.

„Dar tarnaujant Lietuvos kariuomenėje nebuvo sunku pastebėti, kiek daug socialinių iššūkių kyla tarnybą baigusiems kariams. Todėl, remdamiesi demokratinių Vakarų valstybių patirtimi ir pavyzdžiais, privalome skirti dėmesį išėjusių į atsargą, dimisiją ir sužeistų karių patiriamiems iššūkiams integruojantis į civilinį gyvenimą, įsidarbinant ir gaunant medicinines paslaugas“, – teigia A. Pocius.

Kovo 19 d. įvyko jungtinis Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios Lietuvos kariuomenės veteranų rėmimo bei Laikinosios Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos paramos grupių susitikimas su šešiomis Lietuvos kariuomenėje tarnavusių karių įkurtomis NVO, Krašto apsaugos ministerijos (KAM) ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo atstovais.

Susitikimo metu išėjusių į atsargą, dimisiją ir sužeistų karių įkurtų organizacijų vadovai išreiškė poreikį dėl palankesnių įsidarbinimo sąlygų po tarnybos kariuomenėje, galimybių gydytis reabilitacijos centruose sudarymo ir efektyvesnio Lietuvos kariuomenės kūrimui nusipelniusių karių įamžinimo. Taip pat buvo išsakyti pageidavimai dėl didesnio politinio dėmesio ir paramos, organizacijų veiklos užtikrinimui.

Reaguodamas į buvusių karių keliamas problemas, laikinosios grupės pirmininkas ir susitikimo iniciatorius A. Pocius pabrėžė socialinių garantijų būtinumą Lietuvos kariuomenėje tarnavusiems kariams.

„Kiekvienam garbingai tarnavusiam Lietuvos kariuomenėje kariui turi būti rodomas pakankamas valstybės dėmesys, teikiamos tinkamos socialinės garantijos ir reikiama pagalba. Todėl mūsų, kaip politikų, kurie skiria kariams užduotis ir priima sprendimus juos siųsti dalyvauti pavojingose tarptautinėse operacijose, pareiga yra užtikrinti tinkamą jų integraciją į civilinį gyvenimą ir toliau rūpintis jų gerove“, – teigia A. Pocius.

KAM atstovai patikino aktyviai ieškantys geriausių sprendimų, kurie užtikrintų didesnį dėmesį ir finansavimą tarnavusių Lietuvos kariuomenėje karių organizacijoms, efektyvesnę jų integraciją į civilinį gyvenimą bei medicininių paslaugų prieinamumą.

Susitikimo metu buvo nuspręsta tęsti karių organizacijų, parlamentarų ir vyriausybinių institucijų bendradarbiavimą sprendžiant klausimus, susijusius su Lietuvos kariuomenėje tarnavusiais ir tarnaujančiais kariais. Artimiausiu metu A. Pociaus iniciatyva bus organizuojamas susitikimas, kuriame bus diskutuojama dėl Lietuvos kariuomenės kario veterano statuso įteisinimo galimybių.

Seimo Laikinosios Lietuvos kariuomenės veteranų rėmimo grupės įkūrimo tikslas – paskatinti dialogą tarp Lietuvos kariuomenėje tarnavusių karių organizacijų ir politikų bei kartu ieškoti šių organizacijų nariams iškylančių problemų sprendimų.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą