Studijos

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kviečia teikti paraiškas dėl projektų finansavimo

2021 m. kovo 30 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kviečia  įstatymų nustatyta tvarka įregistruotus juridinius asmenis teikti paraiškas dėl lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo projektų dalinio finansavimo 2021 metais.

Paraiškų bus laukiama iki 2021 m. gegužės 24 d. Komisijos posėdis dėl dalinio projektų finansavimo planuojamas birželio mėn. pradžioje.

Finansavimas bus skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais:

1) projektai padeda sutelkti valstybės, savivaldybių institucijas, mokslo įstaigas, bendruomenes ir nevyriausybines organizacijas istorinės reikšmės lituanistikos paveldo problemoms nagrinėti, įžymioms paveldo vertybėms ir jų kūrėjams, pasiekimams ir įvykiams pažinti, skleisti ir įprasminti;

2) projektai padeda atskleisti tautos kultūros atgimimo istoriją, XIX a. ir XX a. pr. nacionalinio savitumo suvokimą;

3) projektai padeda puoselėti lituanistinį paveldą už Lietuvos ribų, išlaikyti istorinį ir kultūrinį tapatumą, pateikti jo objektus Lietuvoje;

4) projektai padeda vykdyti lituanistinio paveldo vardų, istorinių įvykių, rašto, garso, vaizdo dokumentų sklaidą už Lietuvos ribų;

5) projektai skatina visuomenės iniciatyvumą tyrinėti ir pateikti lituanistinį paveldą šiuolaikinėmis technologijų priemonėmis.

Prioritetas teikiamas:

1) projektams, kurie padeda formuoti kiekvienų metų kuriamą lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo programą;

2) tęstiniams projektams, kurie įgyvendinami ne mažiau nei trejus metus iš eilės ir išlaiko jiems vieniems būdingas renginių tradicijas;

3) projektams, pasižymintiems paveldo sklaidos idėjų originalumu, informacinių technologijų taikymo novatoriškumu;

4) projektams, skatinantiems naujas visuomenės narių kūrybines iniciatyvas, susijusias su paveldo sklaida ir komunikacija;

5) projektams, kuriems dalinį finansavimą skiria valstybės ir/ar savivaldybių institucijos ir/ar įstaigos, tarptautinės organizacijos, bendrijos.

Projektams gali būti skiriamas dalinis finansavimas, bet ne daugiau nei 90 procentų lėšų, skaičiuojant nuo visos projekto vertės. Finansuojamos tik tos projekto išlaidos, kurios yra patiriamos einamaisiais metais (t. y. 2021 metais) ir projekto vykdymo laikotarpiu.

Projekto vykdytojai kultūros ministro nustatytos formos paraišką teikia Komisijai el. paštu lituanistika@lrs.lt, priim@lrs.lt arba siunčia adresu Gedimino pr. 53, 01109, Vilnius. 

Daugiau informacijos:

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo konkurso finansavimo taisyklės, paraiškos forma, sutarties forma, projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma, projekto faktinių išlaidų ataskaitos forma, sąmatos prie sutarties forma.

Kontaktams:

Justina Paukštė

Švietimo ir mokslo komiteto biuro patarėja

Tel. (8 5) 239 6715, el. p. justina.paukste@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą