Studijos

Seimo Kultūros komitetas: būtina tobulinti elektroninių leidinių teisinį reglamentavimą

2021 m. gegužės 20 d. pranešimas žiniasklaidai

Kultūros komitetas gegužės 19 d. posėdyje tęsė parlamentinės kontrolės klausimo dėl bibliotekų informacinėse sistemose skelbiamų duomenų tvarkymo svarstymą ir, išklausęs suinteresuotųjų institucijų atstovų nuomones, pritarė tam, kad siekiant tinkamai sureglamentuoti elektroninių dokumentų aprašymą, Kultūros ministerijoje būtų sudaryta darbo grupė Visuomenės informavimo įstatymo ir Bibliotekų įstatymo pakeitimų projektams parengti.

Lietuvos bibliotekų taryba, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, kai yra sprendžiami bibliotekų politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimai, įvertino elektroninių leidinių standartizavimo poreikį ir išdėstė konkrečius siūlymus dėl elektroninių leidinių teisinio reglamentavimo tobulinimo bei rekomendavo Kultūros ministerijai sudaryti darbo grupę, kuri šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose detalizuotų elektroninių dokumentų aprašymą.

Be to, siekiant užtikrinti sklandų elektroninių leidinių archyvavimo ir jų perdavimo bibliotekoms procesą, yra parengta ir šiuo metu pateikta derinti Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ nauja redakcija. Nutarimo projektu siekiama patikslinti dokumentų privalomųjų egzempliorių perdavimo bibliotekoms tvarką, papildant nuostata dėl elektroninių dokumentų privalomo egzemplioriaus teikimo.

Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė atkreipė dėmesį, kad Kultūros ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įvertino Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir ministerijų kompetencijų veiklos sritis. Klausimas dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 „Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ teisėtumo šiandien bus nagrinėjamas Vyriausybės Peticijų komisijos posėdyje.

Siekiant didesnės Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) ir eLABa informacinių sistemų teikiamų duomenų kokybės, yra parengtas bendradarbiavimo sutarties projektas dėl eLABa ir LIBIS keitimosi duomenimis tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Vyksta šio projekto derinimo procedūros.

Parengė

Seimo kanceliarijos Kultūros komiteto biuras

Tel. (8 5) 239 6854, el. p. kultkt@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Rekomenduojame
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose
 
Keltuvų nuoma
 
LightPlex Bond Retention Shampoo Plauko jungtis atkuriantis šampūnas, 250ml
 
ECCO Exohike Men's Cocoa Brown 45

Parašykite komentarą