Įvairenybės

Seimo Kaimo reikalų komitetas siūlo Bendrosios žemės ūkio politikos strateginių planų įgyvendinimą atidėti vieniems metams

2022 m. balandžio 13 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Seimo Kaimo reikalų komitetas (KRK) šios dienos posėdyje, svarstydamas klausimą dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano, nutarė siūlyti Vyriausybei, kartu su kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių vyriausybėmis, formuoti bendrą kreipimąsi į Europos Komisiją (EK), siekiant Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginių planų įgyvendinimą atidėti vieniems metams (t. y. nuo 2024 m.), o pereinamąjį 2021–2022 m. laikotarpį pratęsti ir 2023 m.

KRK priėmė šį nutarimą, atsižvelgdamas į tai, kad Europos Komisija 2022 m. balandžio 1 d.  pateiktose pastabose dėl Strateginio plano projekto nurodo, jog šis planas reikalauja esminių patobulinimų, nes kai kurie plano elementai yra neišsamūs arba nenuoseklūs, ir tai neleidžia visapusiškai įvertinti nustatytų poreikių ir siūlomos intervencijos strategijos suderinamumo, taip pat neįmanoma įvertinti jos užmojo.

Be to, aplinkybės, kurioms esant ES valstybės narės rengė savo BŽŪP strateginius planus, pasikeitė Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, ir tai nulėmė neigiamus pokyčius žemės ūkio rinkose. Dėl jų EK komunikate „Apsirūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto sistemų atsparumo didinimas“  numatytas žalinimo reikalavimų atidėjimas.

KRK, svarstydamas klausimą dėl 2022 m. kovo 23 d. paskelbto EK komunikato „Dėl apsirūpinimo maistu užtikrinimo ir maisto sistemų atsparumo stiprinimo“, nutarė imtis koordinuotų veiksmų kartu su Lietuvos diplomatiniu korpusu, akredituotu prie Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos, pagal kompetenciją įtraukiant Žemės ūkio ministeriją, kad šios organizacijos lygmeniu būtų keliami klausimai dėl galimybės sudaryti saugius humanitarinius maisto ir kitos žemės ūkio produkcijos koridorius Ukrainoje.

 

Parengė

Seimo kanceliarijos Kaimo reikalų komiteto biuro patarėja (ES)

Donata Černiavskienė

Mob.  8 612 52 839, el. p. donata.cerniavskiene@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą