Įvairenybės

Seimo Ekonomikos komitetas išgirdo gaminančių vartotojų lūkesčius

2022 m. gegužės 25 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Šiandien Seimo Ekonomikos komitetas svarstė ir pritarė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo  pakeitimo ir  papildymo įstatymo projektui, kuris nustato pareigą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinti naudojimosi elektros tinklais paslaugos kainą gaminantiems vartotojams. Visi atsiskaitymo būdai bus grįsti realiomis sąnaudomis ir turėtų tenkinti gaminančių vartotojų teisėtus lūkesčius. Atsiskaitymo tarifai bus perskaičiuojami kiekvienais kalendoriniais metais, kad gaminantys vartotojai nepatirtų nepagrįstų kaštų, o tinklų operatorius – nuostolių.

Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, vertindamas šiandieninį energetinių išteklių brangimą, akcentavo, kad investavimas į atsinaujinančią saulės energiją ir tapimas gaminančiu vartotoju šiandien yra investicija į ateitį.

Gaminantys vartotojai turės galimybę pasirinkti vieną iš atsiskaitymo būdų, kurį galės keisti vieną kartą per kalendorinius metus arba per mėnesį laiko, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nustačius naujus atsiskaitymo tarifus.

Įstatymo projektu numatoma patvirtinti šiuos atsiskaitymo už pasinaudojimą tinklų paslaugomis būdus:

1) mokamą už 1 kWh iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekio;

2) mokamą už 1 kW elektrinės leistinos generuoti galios;

3) išreikštą elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio;

4) prilygintą pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui. 

Įstatymo projekte numatyti atsiskaitymo būdai gaminantiems vartotojams atsiskaitant už pasinaudojimo tinklais paslaugas, leidžia gaminantiems vartotojams pasirinkti patį optimaliausią ir patogiausią atsiskaitymo būdą, kuris užtikrins nediskriminuojančias ir investuotojų lūkesčius atitinkančias sąlygas.

 

Parengė:

Seimo kanceliarijos

Ekonomikos komiteto biuro patarėjas Žilvinas Klimka

Tel.: (8 5)  239 6492, mob. 8 612 09 938

El. p. zilvinas.klimka@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą