Verslas

Seimo Audito komitetas: asignavimų valdytojų lėšos turi būti naudojamos ne tik teisėtai, bet ir efektyviai  

2021 m. lapkričio 18 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Lapkričio 17 d. nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje Audito komitetas svarstė klausimą dėl asignavimų valdytojų lėšų panaudojimo efektyvumo. Komitetas konstatavo, kad 2017–2020 metais asignavimų valdytojų išlaidos reprezentacijai, transportui, kvalifikacijai tobulinti, ekspertams, komandiruotėms ir darbo užmokesčiui, lyginant su kitais metų ketvirčiais, labai išauga IV metų ketvirtyje. Seimo nariai kėlė klausimus, ar stebimas tendencijas lemia asignavimų valdytojų gebėjimo tinkamai planuoti išlaidas stoka, ar IV metų ketvirčio išlaidos yra efektyvios ir pagrįstos.

Posėdyje dalyvavęs Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius Darius Vedrickas informavo, kad 2018–2020 metų duomenimis, viešųjų pirkimų apimtys svyruoja, didėjimo IV metų ketvirtį tendenciškumas nėra stebimas. Tačiau pranešėjas atkreipė dėmesį, kad tarnyba neturi ketvirtinių duomenų apie pirkimų vykdytojų mažos vertės pirkimus, kai sutartys sudaromos žodžiu. Remiantis tarnybos duomenimis, 2019 metais sudarytos 874 269 žodinės sutartys, o neskelbtinų sutarčių vertė sudarė per 300 mln. eurų.

Diskusijoje dalyvavę Finansų ministerijos atstovai sutiko, kad komiteto keliama problema egzistuoja. Ministerijos teigimu, neefektyvaus biudžeto lėšų panaudojimo IV metų ketvirtį problema bus sprendžiama sukūrus bazinių (tęstinės veiklos) išlaidų skaičiavimo ir šių išlaidų peržiūros įrankius, kuriuos planuojama taikyti nuo 2024 metų II ketvirčio.

Komiteto nuomone, siekiant užkirsti kelią neefektyviam biudžeto lėšų planavimui ir naudojimui, Finansų ministerijos kuriami įrankiai turėtų būti pradėti taikyti dar šioje kadencijoje. Nepaisant ateities planų, Finansų ministerija turi neatidėliojant priimti sprendimus dėl kontrolės mechanizmų, kurie keistų situaciją dėl asignavimų valdytojų išlaidavimo IV metų ketvirtį. Komiteto teigimu, asignavimų valdytojų lėšų panaudojimas turi būti ne tik teisėtas, bet ir efektyvus. Nesant objektyvaus ir pagrįsto išlaidų poreikio, sutaupytos lėšos turėtų būti grąžinamos taip gerinant bendruosius šalies biudžeto rodiklius.

Siekiant didesnio viešųjų pirkimų viešumo ir atskaitomybės, Komiteto iniciatyva, Viešųjų pirkimų tarnyba nuo 2022 metų sausio 1 dienos viešins informaciją apie pirkimų vykdytojų mažos vertės pirkimus, kai sutartys sudaromos žodžiu.

Seimo Audito komitetas ir toliau vykdys klausimo dėl racionalaus bei efektyvaus asignavimų valdytojų lėšų panaudojimo parlamentinę kontrolę. 

 

Daugiau informacijos:

Seimo Audito komiteto pirmininkas Zigmantas Balčytis,

tel. (8 5) 239 6736, el. p. zigmantas.balcytis@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą