Įvairenybės

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narės V. Vingrienės pranešimas: Marijampolėje – diskusija dėl gamybos ir vartojimo be atliekų, kad nebereikėtų sąvartynų

2017 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Šiandien Marijampolės miesto savivaldybėje vyksta apskritojo stalo diskusija dėl žiedinės (be atliekų) ekonomikos. Susitikimo dalyviai dalinsis nuomonėmis, kaip paskatinti verslą pereiti iš tiesinės „išgauk-perdirbk-panaudok-išmesk“ prie žiedinės ekonomikos, kurioje atliekos virsta naujais ištekliais.

Kaip teigė vienas iš dialogo organizatorių, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, renginio metu aptariamas Europos Komisijos inicijuotas veiksmų planas dėl uždaro ciklo ekonomikos kūrimo įgyvendinimo Lietuvoje: „Tvaresnė ekonomika reikalauja drastiškai mažinti ir žaliavų naudojimą, ir susidarančias atliekas. Taupiu išteklių naudojimu besiremianti žiedinė ekonomika neturėtų būti vien tik aplinkosaugos klausimas, bet ir visuomenės perspektyva, atverianti naujas galimybes verslui, naujų darbo vietų kūrimui, vartotojams“.

ES žiedinės ekonomikos politikos pagrindai Lietuvoje jau pradėti įgyvendinti, tačiau ši sritis dar nauja, todėl daugeliu klausimų visuomenei reikia aktualios informacijos, tai padėtų keisti nuostatas ir formuotų elgesį. Įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus, svarbūs yra ekologinio ženklinimo, poveikio aplinkai, antrinių žaliavų kokybės standartų, inovacijų plėtojimo ir investicijų pritraukimo momentai. Ekonomikos ekspertų vertinimais skaičiuojama, kad perdirbant atliekas galima sukurti dešimtis tūkstančių naujų darbo vietų.

Pasak Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narės Virginijos Vingrienės, žiedinė (uždaro ciklo) ekonomika apima įvairias sritis – gamybą, paremtą ekologiniu projektavimu, produktų patvarumą, atnaujinimą, pakartotinį panaudojimą, perdirbimo principus. Seimo narės vertinimu, pagrindinis dalykas, tai pažangiausių technologijų ir panaudotų išteklių naudojimas, užtikrinant produktų naudojimą uždarame cikle, mažinant į sąvartynus išmetamų atliekų kiekius arba visiškai tai panaikinant. Tie patys produktai, likę sudeginus degiąsias atliekas, gali būti žaliava naujiems produktams kurti.

„Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos veiksmų planą (Uždaro ciklo kūrimas)“ kartu su pasiūlymu peržiūrėti esamą atliekų tvarkymo teisinę bazę Europos Komisija paskelbė  2015 metais. Plane pateikta visapusiškų įsipareigojimų ekologinio projektavimo srityje, taip pat numatytos strategijos dėl plastikų ir cheminių medžiagų, stambi inovacinių projektų finansavimo iš ES mokslinių tyrimų programos „Horizontas 2020“ lėšų iniciatyva ir tiksliniai veiksmai plastikų, maisto atliekų, statybos, svarbiausiųjų žaliavų, pramonės ir kasybos atliekų, vartojimo ir viešojo pirkimo srityse. Vėliau bus pasiūlyti teisės aktai dėl trąšų ir vandens pakartotinio naudojimo. Galiausiai, į planą įtraukta horizontaliųjų priemonių, kuriomis bus skatinamos inovacijos ir investicijos, kad perėjimas prie žiedinės ekonomikos būtų lengvesnis.

Renginys organizuojamas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko K. Mažeikos ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narės Daivos Kvedaraitės iniciatyva. Renginyje dalyvaus Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje atstovas Jonas Rasimas, Seimo narė V. Vingrienė, ūkio viceministras Ramūnas Burokas, Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas Algirdas Reipas, Marijampolės miesto ir rajono darbdavių ir darbuotojų, bendruomenių atstovai.

Europos Komisija bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas inicijavo  Europos žiedinės ekonomikos (suinteresuotų subjektų) platformos sukūrimą. Organizacijos, besidominčios žiedinės ekonomikos tematika, registruotis gali iki rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos:

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narė, LVŽS frakcijos narė Virginija Vingrienė

Tel. (8 5) 239 6723, mob. 8 668 42 159

El. p. virginija.vingrienė@lrs.lt

 

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, LVŽS frakcijos narys Kęstutis Mažeika

Tel. (8 5) 239 6691, mob.8 668 42 139

El. p. kestutis.mazeika@lrs.lt

 

LVŽS infocentras

media@lvzs.lt

 

Pranešimą paskelbė : Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą