Studijos

Seimas svarstys siūlymus tikslinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sudarymo principus

 

Seimas svarstys siūlymą Visuomenės informavimo įstatyme tikslinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sudarymo principus. Numatoma įtvirtinti, kad Komisijos narys, taip pat Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas gali dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą ir gauti autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą. Kartu siūloma tikslinti nuostatas dėl Komisijos narių nešališkumo.

„Susidarė paradoksali situacija, kuomet Vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad tuo metu komisijoje dirbę asmenys formaliai neturėjo teisės balsuoti, nes jie turėjo tam tikrų sutartinių įsipareigojimų Vilniaus universitetui, kuris, pasirodo, turi radijo licenciją, nors tas radijas skirtas išskirtinai studentams, tai yra vidaus naudojimui, taigi jie neva tai buvo susiję su transliuotoju ir todėl jų balsas nebuvo įskaitytas. O ten buvo tokia labai svarbi ir rimta byla užkardant tuo metu buvusį pavojų, kuomet buvo išjungti tam tikri mums nedraugiškų šalių transliuotojai“, – pristatydamas teikiamas pataisas sakė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis.

Įstatyme siūloma tikslinti reikalavimus Komisijos nariams ir juos išdėstyti taip: Komisijos nariais negalėtų būti Seimo, Vyriausybės nariai, LRT tarybos nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Komisijos administracijos darbuotojai, asmenys, einantys pareigas Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų valdymo organuose ar esantys šių ūkio subjektų dalyviai. Komisijos nariai negali būti susiję darbo santykiais su Komisijos prižiūrimais ūkio subjektais. Komisijos nariu negalėtų būti asmuo, kurio artimi asmenys, kaip jie apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, darbo santykiais yra susiję su Komisijos prižiūrimais ūkio subjektais, eina pareigas Komisijos prižiūrimų ūkio subjektų valdymo organuose arba yra šių subjektų dalyviai. Komisijos narys galėtų dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą ir gauti autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas galėtų dirbti tik Komisijoje, joje eiti tik šias pareigas ir negali verstis jokia kita veikla, kuri gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas galėtų dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą ir gauti autorinį atlyginimą už kūrybinę veiklą. Politinių partijų nariai, paskirti į Komisiją, privalėtų sustabdyti savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki savo kadencijos Komisijoje pabaigos.

Projektui po pateikimo pritarė 97, vienas balsavo prieš, susilaikė 17 Seimo narių.

Pagrindiniu svarstyti šiuos klausimus paskirtas Kultūros komitetas. Projektą Seimo posėdyje siūloma svarstyti balandžio 26 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą