Studijos

Seimas priėmė atnaujintą Dainų švenčių įstatymą

2022 m. lapkričio 10 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas priėmė naują Dainų švenčių įstatymo redakciją, kuria siekiama užtikrinti nepertraukiamą dainų švenčių tradicijos išsaugojimą, įtvirtinti šalies siekį puoselėti ir plėtoti šimtametę kultūrinę tradiciją bei stiprinti bendrumą ir vienybę, telkiant visuomenę. Už atnaujintą įstatymą (projektas Nr. XIVP-1910(2) vieningai balsavo 119 Seimo narių.

Naująja įstatymo redakcija nuspręsta įtvirtinti efektyvesnes dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimo, tęstinumo ir plėtros bei dainų švenčių organizavimo priemones, detaliau reglamentuoti kompetencijų pasiskirstymą ir funkcijas tarp institucijų, atsakingų už dainų ir šokių švenčių tradicijos išsaugojimą, taip pat suteikti finansines garantijas šventės tradicijų tęstinumui.

Įstatyme taip pat aiškiau apibrėžtos naujos institucijų funkcijos, išplėstas jų sąrašas įtraukiant į jį Užsienio reikalų ministeriją ir aukštąsias mokyklas, Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) bus įpareigotas teikti ataskaitas Dainų švenčių tarybai ir Dainų švenčių tarpinstitucinei komisijai.

Naujomis nuostatomis dėmesį numatoma skirti mėgėjų meno kolektyvams: įteisintas jų aprūpinimas tautiniais, archeologiniais, istoriniais kostiumais ir muzikos instrumentais, kategorijų suteikimas mėgėjų meno kolektyvams, jų skatinimas. Taip pat apibrėžtos Lietuvos dainų šventės, Lietuvos moksleivių dainų šventės, Lietuvoje vykstančios Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės „Gaudeamus“ sandaros, sutarta, kad šių dainų švenčių renginiai bus viešinami Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programose, svetainėje ir tinklalaidėse.

Siekiant efektyviau suderinti skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų indėlį ir veiksmus, įtvirtintos naujos nuostatos, įpareigosiančios LNKC ir Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, savivaldybes, kuriose vyksta dainų švenčių renginiai, spręsti klausimus, susijusius su dainų švenčių dalyvių apgyvendinimu, maitinimu.

Priimtas įstatymas įsigalios 2023 m. liepos 1 d.

Artimiausia Liet

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą