Verslas

Seimas patobulino Juridinių asmenų nemokumo įstatymą

Seimas priėmė Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIVP-362(2), įgyvendinančius 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria siekiama mažinti Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimo kliūtis (susijusias su laisvo kapitalo judėjimo ar įsisteigimo laisve, susidarančias dėl skirtingų valstybių narių juridinių ir fizinių asmenų nemokumo reglamentavimo), taip sudarant sąlygas didinti juridinių asmenų restruktūrizavimo ir fizinių asmenų bankroto procesų efektyvumą.

Įstatyme numatoma reglamentuoti šiuos svarbiausius pakeitimus:

pildomos juridinio asmens vadovo pareigos esant nemokumo tikimybei;

nustatomi privalomo nemokumo administratoriaus skyrimo restruktūrizavimo procese atvejai;

sudaroma galimybė restruktūrizavimo planą patvirtinti be juridinio asmens dalyvių ar be kreditorių pritarimo atitinkant tam tikras sąlygas;

nustatoma vykdomų esminių sutarčių, kurios būtinos juridinio asmens veiklos tęstinumui užtikrinti, apsauga derybų dėl restruktūrizavimo plano laikotarpiu;

numatomas kreditorių informavimas elektroninių ryšių priemonėmis fizinių asmenų bankroto atveju.

Priimtais pakeitimais stiprinama sandorių apsauga restruktūrizavimo procese; įtvirtinamos nuostatos dėl juridinio asmens darbuotojų supažindinimo ir konsultavimo apie vykdomo restruktūrizavimo proceso numatomus pokyčius. Kartu reglamentuojamas darbuotojų reikalavimų tenkinimas iš Garantinio fondo restruktūrizavimo procese.

Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams pritarė 121, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė Seimo narys. Pakeitimai įsigalioja liepos 15 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą