Įvairenybės

Seimas įkūrė žvalgybos kontrolieriaus institutą

2021 m. gruodžio 9 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas priėmė Žvalgybos kontrolieriaus įstatymą, kuriuo nuspręsta sukurti nepriklausomos išorinės žvalgybos institucijų priežiūros teisinį reguliavimą. Jis taip pat garantuos žvalgybos institucijų veiklos nepriklausomumą, teisėtumą ir atitiktį žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams.

Pasak šio įstatymo iniciatoriaus, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno, tai yra instrumentas ne ką nors persekioti, o kontroliuoti, kaip žvalgybos metodai yra taikomi. „Tai yra svarbus esminis mechanizmas, nes kai stiprini žvalgybos institucijas, turi turėti nepriklausomą instrumentą kontroliuoti tas institucijas. Čia yra normalus vakarietiškas standartas“, − sakė parlamentaras. Anot jo, tokiu būdu bus depolitizuotas procesas.

Žvalgybos kontrolieriaus įstatymu Seimas įsteigė žvalgybos kontrolieriaus pareigybę ir Žvalgybos kontrolierių įstaigą.

Žvalgybos kontrolierius bus Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, kurio pagrindinė funkcija bus atlikti nepriklausomą žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą ir atitikties žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimams vertinimą.

Pagal naujas nuostatas, Seimas skirs du žvalgybos kontrolierius 5 metų kadencijai. Jų kandidatūras parlamentui teiks Seimo Pirmininkas.

Žvalgybos kontrolieriumi galės būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba kvalifikaciją, įgyjamą baigus vientisąsias studijas, ne mažesnę kaip 10 metų patirtį vykdant veiklą, susijusią su nacionaliniu saugumu ir gynyba. Jis taip turės atitikti nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. Žvalgybos kontrolieriumi galės būti skiriamas asmuo, kuris iki jo kandidatūros pateikimo Seime dienos pastaruosius 5 metus nebuvo valstybės politiku.

Įstatymuose taip pat bus apibrėžtos žvalgybos kontrolieriaus teisės, pareigos, jam taikomi draudimai. Juose bus detaliai reglamentuota jų veikla, t. y. kokia tvarka atliekami tyrimai, kaip nagrinėjami gauti pareiškėjų ir žvalgybos pareigūnų skundai ir pranešimai ir kt.

Žvalgybos kontrolierių darbui užtikrinti bus steigiama Žvalgybos kontrolierių įstaiga. Ją sudarys du žvalgybos kontrolieriai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

Pasak naujų nuostatų iniciatorių, šie pokyčiai leis užtikrinti veiksmingą žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugą.

Už Žvalgybos kontrolieriaus įstatymą (projektas Nr. XIVP-673(3) balsavo 91 Seimo narys, prieš – 14, susilaikė 26 parlamentarai.

Seimo priimtas įstatymas įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

Parašykite komentarą