Įvairenybės

Saugos lygis Lietuvos branduolinės energetikos objektuose 2020 metais buvo aukštas

Apibendrinti Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) specialistų 2020 m. atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad Lietuvos branduolinės energetikos objektuose yra užtikrinamas aukštas branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygis, ūkio subjektai tinkamai vykdo branduolinių medžiagų apskaitą ir kontrolę bei kitus Lietuvos Respublikos prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus branduolinio ginklo neplatinimo srityje.

2020 m. įvykių, kurie turėtų įtakos branduolinės saugos užtikrinimui, nebuvo. VĮ Ignalinos atominė elektrinė savo veikloje užregistravo septynis neįprastuosius įvykius, kurie pagal Tarptautinę branduolinių ir radiologinių įvykių skalę (INES) buvo kvalifikuoti žemiau skalės ribų, 0 lygiu.

Per 2020 m. VATESI specialistai pas ūkio subjektus atliko 54 veiklos patikrinimus (2019 m. – 57). VĮ Ignalinos atominė elektrinė tikrinta 46 kartus. Po 1 kartą buvo tikrinta kaip apskaito ir kontroliuoja turimas branduolines medžiagas UAB „SMT Group“, kaip veiklai jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje yra pasirengę VĮ Ignalinos atominės elektrinės rangovai: UAB „Baltic Radiation Control“, UAB „Eldermonta“, UAB „Cheminė apsauga“, UAB „Lakmalit“, UAB „Ekobana“, UAB „Interlux“, UAB „Fima“. Vidutiniška atliktų patikrinimų trukmė – 1 diena.

VĮ Ignalinos atominėje elektrinėje buvo patikrinta kaip laikomasi saugos reikalavimų vykdant galutinai sustabdytų energijos blokų saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, senėjimo valdymą. Taip pat buvo tikrinama, kaip vykdomi saugos reikalavimai atliekant bandymus, kurių metu naudojamos branduolinės ar branduolinio kuro ciklo medžiagos, kaip vykdomi nebereikalingų įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai, tvarkomos radioaktyviosios atliekos, kaip užtikrinama branduolinės energetikos objektų ir branduolinių medžiagų radiacinė ir fizinė sauga, avarinė parengtis, kaip vykdomi šios įmonės darbuotojų mokymai bei užtikrinama jų tinkama kvalifikacija. Taip pat tikrinta, kaip įmonė kontroliuoja ir apskaito branduolines medžiagas bei atitinka radiacinės saugos reikalavimus naudodama ir saugodama jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.

2020 m. atliktų patikrinimų metu nustatyta 15 pažeidimų, iš jų 9 – mažareikšmiai (2019 m. – 20, iš jų 4 mažareikšmiai), kurie susiję su teisės aktų nuostatų, įpareigojančių ūkio subjektus nustatyti tam tikrų procesų vykdymo tvarką ir laikytis vadybos sistemos arba kituose norminiuose techniniuose dokumentuose nurodytų įsipareigojimų, nesilaikymu (daugiausiai radiacinės saugos, fizinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos užtikrinimo srityse). Ūkio subjektams nustatyta tvarka taikytos poveikio priemonės – privalomi vykdyti nurodymai, žodiniai įspėjimai. Pažeidimai yra šalinami laiku ir tinkamai.

Nedidelis neįprastųjų įvykių skaičius branduolinės energetikos objektuose ir tai, kad neįprastieji įvykiai bei nustatyti pažeidimai neturėjo įtakos pagrindinių saugos funkcijų užtikrinimui, t. y. radionuklidus sulaikantys ir (ar) jonizuojančiąją spinduliuotę slopinantys barjerai veikė tinkamai, darbuotojų apšvitos ir patalpų taršos radionuklidais lygis neviršijo nustatytų leistinų normų, radionuklidai į aplinką nepateko, rodo aukštą branduolinės energetikos saugos lygį Ignalinos AE ir kituose Lietuvoje esančiuose branduolinės energetikos objektuose.

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI) vykdo branduolinės energetikos saugos reglamentavimą ir priežiūrą Lietuvoje.

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą